درباره

آزمودنی همپای پژوهش و یادگیری

در راستای تسهیل کار محققان و علاقه مندان به یادگیری، آزمودنی مراحل انتخاب؛ گردآوری؛ ارزیابی و تهیه منابع ارزشمند اطلاعاتی را  توسط متخصصان موضوعی، در حوزه های علوم انسانی به انجام می رساند.

 

منابعی همانند:

پرسشنامه

کتاب تخصصی و عمومی به زبان اصلی 

مقاله 

ترجمه مقاله

جزوه

پاورپوینت

پرپوزال

پایان‌نامه 

در تمامی رشته های علوم انسانی.

 

بهترین منابع مسیر یادگیری و پژوهشتان را از آزمودنی بخواهید!