سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعی 

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته پزشکی با عنوان:

سنجش میزان آشنایی مردم با برنامه «پزشک خانواده» در وسایل ارتباط جمعی 

 

در ۱۹ صفحه در قالب فایل WORD آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:
  •  بیان مسأله:
بر اساس برآوردهای معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دستگاه متولی تأمین سلامت افراد جامعه ایران است، چهار اصل قانون اساسی به صورت مستقیمو ۱۰۰ اصل از اصول قانون اساسی به طور غیرمستقیم با مقوله «سلامتی» در ارتباط هستند. قوانین سلامت به این اصول خلاصه نمی شود بلکه بخش زیادی از مصوبات و مواد قانونی اسناد و قوانین بالادستی کشور اعم از: سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴، قوانین برنامه های پنجسالۀ توسعه ای کشور در ادوار تاریخی پس از انقلاب، قوانین عمومی و جاری همچون قوانین بودجه سالیانه و نقشه علمی کشور مربوط به این حوزه است. طبق این برآورد در کل ۱۰۰۰ قانون برای سلامت وجود دارد که کتابی ۱۵۰۰ صفحه را شامل می شود. قوانین جرایم پزشکی مصوب ۱۳۳۴ و قانون مواد غذایی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۴۷ اولین قوانین جامع در خصوص سلامت افراد جامعه بوده اند که در ایران به تصویب مجلس رسیده اند.

 

  • اهمیت و ضرورت تحقیق:

«پزشکی خانواده» بیش از آنکه «پزشکی بالینی» باشد مبتنی بر «پزشکی اجتماعی» است. یعنی یک پزشک خانواده با زندگی اجتماعی خانواده ها سروکار داشته و در جریان چگونگی ابتلای آنها به بیماری های جسمی، روحی و روانی در جامعه قرار می گیرد و در این راه باید بیش از هر چیز با مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH /  (Social Determinants of Health  آشنا باشد. پس از تشکیل شورای عالی سلامت به ریاست معاون اول رییس جمهور و دبیری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سال ۹۰ حدود ۵۴ مؤلفه از این مؤلفه ها در اولین جلسه شورای عالی سلامت به تصویب رسید.

 

  •  اهداف تحقیق

 

  •  فرضیه های تحقیق

 

  • روش شناسی تحقیق

 

  • روش گردآوری داده‏ ها

 

  • جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 

  • روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

 

  • منابع

 

۵,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …