بررسی آگاهی دانشجویان علوم پزشکی در ارتباط با طب مکمل

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده پزشکی با Anchorعنوان:

 AnchorAnchorبررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در ارتباط با طب مکمل و شیوع استفاده از آن 

 

در ۲۰ صفحه؛ قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:
  • بیان مسأله:

یکی از روش های درمانی که سالها در درمان بسیاری از بیماری ها به کار گرفته شده طب مکمل[۱] است. طب مکمل (که طب طبیعی، طب جایگزین یا غیر رسمی نیز خوانده می شود) در بیانیه سال ۱۹۷۸ سازمان بهداشت جهانی (WHO)[2] به طور خلاصه این گونه تعریف شده است: مجموعه تمام علوم نظری و عملی که در تشخیص طبی، پیشگیری و درمان بیماریهای جسمی، ذهنی و یا نابهنجاریهای اجتماعی به کار می رود به صورت گفتاری و نوشتاری از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است (بتاییان و همکاران، ۱۳۸۷)……

 

  • اهمیت مساله:
در اهمیت پژوهش حاضر می توان گفت که اکنون این طب در دانشکده های طب سنتی تدریس می شود و برخی از پزشکان با این شیوه ها به درمان بیماران می پردازند. از مزایا مهم این طب  و علل استقبال قابل توجه مردم از این روش ها می توان به تاثیرات مستقیم این روش ها و همچنین زمینه ی فرهنگی و تاریخی آن ها در کشور، محدودیت ها و کمبودهای موجود در نظام ارائه ی خدمات پزشکی (در بخش دولتی و خصوصی) و زمان و هزینه های درمانی قابل قبول تر اشاره کرد(آذین، نورانی، مشکانی، ۱۳۸۲)…..

 

  • ادبیات پژوهش:

دی سیلویا[۱]، استوبر[۲]، چی فانگ[۳]، بازرگان-حجازی[۴] و کوپر[۵] (۲۰۱۱) در پژوهش خود به بررسی دانش، نگرش و استفاده از طب مکمل در دانشجویان پزشکی با تعداد ۲۶۱ دانشجوی پزشکی به این نتیجه دست یافتند که دانشجویان سال سوم پزشگی نگرش منفی تری نسبت به دانشجویان سال اول نسبت به طب مکمل دارند….

 

  • اهداف تحقیق

  • فرضیه های تحقیق

  • روش شناسی تحقیق

  • روش گردآوری داده ها

  • جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

  • روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

  • منابع

۵,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …