ترجمه مقاله Audit mode change, corporate governance and audit effort – تغییر وضعیت ممیزی، حاکمیت شرکتی و اقدامات حسابرسی

ترجمه مقاله Audit mode change, corporate governance and audit effort (تغییر وضعیت ممیزی، حاکمیت شرکتی و اقدامات حسابرسی)در ۴۵ صفحه در قالب فایل Word توسط مترجمان حرفه ای آماده شده است.

کیفیت ترجمه تضمین شده است. برای اطمینان بر نماد اعتماد کلیک کنید.

تحقیق حاضر، تغییرات استراتژی ممیزی را در کشور چین مورد بررسی قرار میدهد که بر مبنای معرفی استاندارد های ممیزی ریسک پذیر نسبت به سیاست های داخلی حسابرسی ریسک محور می باشد. باالاخص، این موضوع را مورد بررسی قرار میدهیم که ایا حسابرسان در فرایند ارزیابیِ مدیریت شرکت قبل از توزیع منابع ،استراتژی ریسک محور را به کار میگیرند یا خیر. نتایج نشان میدهد که تحت شرایط کنترل شده،ارتباط بین حسابرسی و نظارت جمعی ضعیف بوده است. اگر چه بکارگیری حالت ریسک محور، که نیازمند استانداردهای حسابرسیت، اهمیت بین حسابرسی و نظارت  جمعی را افزایش داده است.  با ایجاد تغییراتی در حالت حسابرسی، شرکت بیگ تن، عملکرد بسیار  خوبی را در زمینه تخصیص فرایندهای حسابرسیِ خود به شرکت های کوچکتر،از خود نشان داد. شواهد تجربی نشان میدهد که حسابرسان و بارزسان،استراتژی های حسابرسی خویش را ، برای ایجاد تغییرات، به کار گرفته اند. حسابرسیِ ریسک-محور به درجه ای از اعتبار و منطق رسیده است که به بهینه سازی عملکرد شرکت هاای کوچک تر با استفاده از استراتژی ریسک  محور،کمک میکند. در نهایت ، مطالعات ما بیانگر این نکته است که تغییرات اختیاری،به سمت استراتژی ریسک-محور عملکرد شرکت ها در کشور چین را بهبود بخشیده است.
کلمات کلیدی: عملکرد حسابرسی ، حسابرسی خطر پذیر یا حسابرسی ریسک-محور ، نظارت جمعی

Abstract

This study investigates changes in audit strategy in China following the introduction of risk-based auditing standards rather than an internal control-based audit mode. Specifically, we examine whether auditors are implementing the risk-based audit mode to evaluate corporate governance before distributing audit resources. The results show that under the internal control-based audit mode, the relationship between audit effort and corporate governance was weak. However, implementation of the risk-based mode required by the new auditing standards has significantly enhanced the relationship between audit effort and corporate governance. Since the change in audit mode, the Big Ten have demonstrated a significantly better grasp of governance risk and allocated their audit effort accordingly, relative to smaller firms. The empirical evidence indicates that auditors have adjusted their audit strategy to meet the regulations, risk-based auditing is being achieved to a degree, reasonable and effective corporate governance helps to optimize audit resource allocation, and smaller auditing firms in particular should urgently strengthen their risk-based auditing capability. Overall, our findings imply that the mandatory switch to risk-based auditing has optimized audit effort in China.

Keywords

  • Audit effort;
  • Risk-based audit mode;
  • Corporate governance
۷,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …