دانلود پایان نامه آماده روانشناسی با عنوان مقایسه افسردگی زنان روستای نیاآباد نسبت به افسردگی زنان کل شهرستان شهر آزاد

پایان نامه آماده روانشناسی با عنوان مقایسه افسردگی زنان روستای نیاآباد نسبت به افسردگی زنان کل شهرستان شهر آزاد 

مقدمه

ما در زبان روزمره از کلمه افسردگی جهت توصیف ترکیبی از احساسات غمگینی، ناکامی، ناامیدی و شادی رخوت و بی حالی استفاده می کنیم، اما روانپزشکان و روان شناسان این کلمه را به شیوه ای متفاوت به کار می برند. اگر چه افسردگی از دیر باز به عنوان یکی از نابسامانی های روانی عمده شناخته شده ، اما در دو دهه اخیر، اهمیت این بیماری هم از حیث رنج و آزاری که مبتلایان به افسردگی تحمل می کنند و هم از لحاظ بار سنگینی که این ناراحتی بر منابع درمانی جوامع تحمیل می نماید، بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است (مهریار ، ۱۳۸۲).

افسردگی اختلالی است که با کاهش انرژی و علاقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بی اشتهایی و افکار مرگ و خودکشی مشخص می شود و با تغییر در سطح فعالیت، توانائی های شناختی، تکلم، وضعیت خواب، اشتها و سایر ریتم های بیولوژیک همراه است. افسردگی منجر به اختلال در عملکرد شغلی، روابط اجتماعی و بین فردی می شود (اکیس کال[۱]، ۲۰۰۱).

افسردگی یکی از علل بیماری زا و ناتوانی در تمامی کشورهاست و در واقع بیماری آسیب زننده ای است که هر زن و مردی را تحت تاثیر قرار می دهد.  افسردگی متعلق به قشر خاصی نیست اما برخی از افراد جامعه به دلیل موقعیت خاص، نسبت به این اختلال آسیب پذیرند. در هر مقطعی از زمان، ۱۵ تا ۲۰ درصد بزرگسالان در سطح قابل توجهی نشانه های افسردگی را نشان می دهند. در…..

[۱] Akiskal, H

 پایان نامه آماده روانشناسی با عنوان مقایسه افسردگی زنان روستای نیاآباد نسبت به افسردگی زنان کل شهرستان شهر آزادپایان نامه دارای بخش های زیر می‌باشد:

فصل اول

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت

اهداف                                                                                                                                 

سوالات

فرضیه ها

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها

فصل دوم

افسردگی

اختلالات افسردگی و اختلالات دوقطبی

علائم افسردگی

سبب شناسی افسردگی

نظریه روان کاوری

نظریه یادگیری

نظریه شناختی

نظریه فرهنگی- اجتماعی

جنس و افسردگی

سن و افسردگی

درمان افسردگی 

دارو درمانی

تحریک مغزی

درمانهای پسیکولوژیک

روان کاوی

آموزش مهارت های اجتماعی

رفتار درمانی

شناخت درمانی

مروری بر پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور

فصل سوم

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

ملاحظات اخلاقی

اجرای پژوهش

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم

مقدمه

الف) داده های توصیفی

ب)داده های استنباطی

فصل پنجم

مقدمه

تفسیر یافته های تحقیق

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

منابع

۸,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …