دانلود پروپوزال آماده تربیت بدنی فیزیولوژی با عنوان اثر تمرینات پلیومتریک بر توان انفجاری پاها، سرعت، چابکی و انعطاف پذیری اسکیت بازان سرعتی

پروپوزال آماده رشته تربیت بدنی فیزیولوژی با عنوان اثر تمرینات پلیومتریک بر توان انفجاری پاها، سرعت، چابکی و انعطاف پذیری اسکیت بازان سرعتی در ۱۳ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله اساسی تحقیق

در ارتباط با اجرای هر یک از ورزش ها و برای رسیدن به آمادگی مطلوب، انجام تمرینات خاص ضرورت پیدا می کند. در علم فیزیک، توان عبارت است از انجام کاری معین در واحد زمان. به عبارتی توان، سرعت انجام کار است. طبق این تعریف، توان بی هوازی، توان عضلانی حداکثر و توان انفجاری مفاهیم مشابهی از توان هستند (گائینی و رجبی، ۱۳۸۳). از آن جایی که در هر یک از رشته های ورزشی به یکی از عوامل قدرت، استقامت، توان، انعطاف پذیری، سرعت و یا تلفیقی از آنها نیاز دارند که بسته به نوع ورزش با یکدیگر تفاوت دارند. به همین دلیل برای اجرای حرکات، داشتن سرعت زیاد، توان و قدرت انفجاری مناسب از اصول مهم و ضروری آمادگی جسمانی است که در رشته اسکیت سرعت نیز بسیار مهم می باشد. تمرینات پلایومتریک یکی از روشهای تمرینی مرسوم است که اهمیت زیادی در تقویت قدرت انفجاری با تلفیق مناسب سرعت و قدرت عضلانی دارد (بهدری، ۱۳۸۳).

-ادبیات پژوهش

کاربرد مفید این روش تمرینی، نخست در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی در نیمه دهه ۱۹۶۰ و به دنبال موفقیت در ورزش های دو و میدانی مشخص شد. نمونه بارز تمرینات پلایومتریک به وسیله وروشانسکی مربی روسی که به نام پدر تمرینات پلایومتریک شناخته می شود انجام شده است. وی به کمک پرش عمودی و جهش به ارتفاعات بالاتر به عنوان تکنیک پلایومتریک، توانایی ورزشکارانش را افزایش داد (اسوالد، ۱۹۸۹). اما چند سالی طول کشید تا به صورت یک روش تمرینی معروف برای بالا بردن قدرت انفجاری در ورزش هایی مانند والیبال، بسکتبال و فوتبال به کارگرفته شود (رادکلیف و همکاران، ۱۳۸۷). تمرین های پلایومتریک امروزه به نام تمرین های واکنشی چرخه کشش کوتاه شدن مشهور شده اند. در این تمرین ها ماهیچه ها به صورت انقباض برون گرا (بلند شونده) تحت فشار قرار می گیرند که بی درنگ به وسیله انقباض درون گرا (کوتاه شونده) عمل خود را ادامه می دهد. از جنبه فیزیولوژیکی نشان داده شده است هنگامی که ماهیچه پیش از انقباض تحت کشش قرار گیرد، انقباض قویتر و سریعتری را اعمال می کند (بومپا، ۱۳۸۶).

– اهداف تحقیق

– فرضیه‏های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها

-منابع

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …