دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی کودکان استثنایی با عنوان بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر مهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده ۱۰-۷ ساله با عملکرد بالا

 

AnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی کودکان استثنایی با عنوان بررسی  تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده ۱۰-۷ ساله با عملکرد بالا  که در ۲۰ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

Anchorبا توجه به مطالعات انجام شده، یکی از گروه­هایی که در مهارت­های ارتباطی به طور موثر عمل نمی­کنند، و در طبقه­بندی اختلالات فراگیر رشد قرار می­گیرند، اختلال درخودماندگی است. درخودماندگی عمده­ترین گروه از اختلالات رشدی فراگیر است که کودکان درخودمانده، و خانواده­هایشان را در شرایط ویژه­ای قرار می­دهد. کودکان مبتلا به اختلال درخودماندگی، غالبا علاقه شدید و خاصی به دامنه محدودی از فعالیت­ها نشان می­دهند، در مقابل تغییر مقاومت نشان می­دهند و پاسخ متناسب به محیط اجتماعی، ابراز نمی­کنند. این اختلال­ها بر زمینه­های مختلف رشد اثر می­گذارد، در اوایل کودکی ظاهر می­گردد واختلال مستمری در کاردکرد­های طبیعی به وجود می­آورد. اختلال درخودماندگی با آسیب­های شدید و گسترده­ای در زمینه­های گوناگون رشدی مانند اختلال در مهات­های اجتماعی، مهارت­های ارتباطی، علاقه و فعالیت­های کلیشه­ای، مشخص می­شود( میرسچات[۱]، ۲۰۱۰).

اهمیت و ضرورت

شیوع اختلال درخودماندگی به دلایل مختلفی در حال افزایش چشمگیری است. در سال­های گذشته برآورد می­شد که شیوع اختلال درخودماندگی، ۱ در ۳۵۰ نفر باشد، لیکن بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری­ها[۲]، این میزان در سال­های اخیر رو به افزایش بوده است و به ویژه با در نظر گرفتن طیف درخودمانده به ۱ در ۱۵۰ نفر افزایش یافته و توجه متخصصان شاخه­های مختلف علوم و برنامه­ریزان بهداشت جهانی را به خود جلب نموده تا حدی که سازمان بهداشت جهانی با اختصاص روز جهانی اطلاع رسانی پیرامون این اختلال، اهتمامی فراگیر برای شناسایی زود هنگام، طراحی و اجرای مداخلات زود هنگام در این زمینه را خواستار گردیده است( برگین آلسوپ[۳]، ۲۰۰۰).

-تعاریف مفهومی و عملیاتی

مهارت­های ارتباطی:

مهارت­هایی که به فرد کمک می­کند تا تعارض­های بین فردی را حل کند و پایه­های رفتار و روابط اجتماعی سالم را بنا گذارد. مهارت­های ارتباطی توانایی اختصاصی هستند که فرد به آنها نیاز دارد تا بتواند هنگامی که پیام­ها را به گونه­ی نمادین به شخص دیگری می­رساند، با کفایت عمل کند.

اختلال درخودماندگی:

اختلال درخودماندگی اختلال رشدی شدیدی است با نابهنجاری­هایی در کارکردهای اجتماعی، زبان، ارتباط، رفتارها و علایق غیر عادی مشخص می­شوند….

  – اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱] Meirsschaut

[۲] Center of Disease control and prevvention

[۳] Yeargin-Allsopp

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …