دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان های شهر مشهد

AnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی-اجتماعی و تحصیلی، در دبیرستان­های شهر مشهد

که در ۳۵ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

والدین قاطع به صورت افرادی گرم، صمیمی وحمایت هیجانی بیشترتوصیف شده­اند در عین حال که بر آنچه که کودکانشان انجام می­دهند کنترل دارند. آنها برای خواسته­هایی که از فرزندان خود دارند، از دلایل و توجیهات منطقی استفاده می­کنند. این والدین تلاش دارند که به فرزندان خود گوشزد نمایند که رفتار آن­ها چه تأثیری بر دیگران می­گذارد.

 والدین سهل­گیر به صورت والدینی توصیف شده­اند که سعی دارند برای کودکان خود، محیطی گرم، آرام و صمیمی به وجود آورند، خواسته­های اندکی از فرزندان خود دارند و بر آنچه که آنها انجام می­دهند کنترل و نظارت ندارند. این والدین به فرزندان خود آزادی بیش از حد می­دهند و خطای آنها را نادیده می­گیرند.

والدین مستبد فاقد گرمی، صمیمیت و میزان پایین حمایت هیجانی در روابط خود با فرزندان هستند، انتظار دارند که فرزندان، خواسته­ها و تقاضاهای آنها را بدون بحث و بی چون و چرا برآورده کنند. در این خانواده­ها به کودکان اجازه ابراز عقیده داده نمی­شود و فرصت کمی برای تفکر درباره موقعیت­ها یا به کارگیری استدلال وجود دارد .

-عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی

اهمیت و ضرورت

بین خانواده موفق در امر تعلیم و تربیت و وجود فرزندان موفق می­توان گفت یک رابطه دو سویه وجود دارد که داشتن شیوه­های تربیتی مناسب متضمن داشتن نوجوانان و جوانان موفق برای جامعه، و نوجوانان و جوانان موفق متضمن کننده آینده خانواده و جامعه است. وجود این واقعیت اجتماعی، خود باید محرکی جدی و مهمی به منظور حرکت در وادی تعلیم و تربیت، خاص این قشر جامعه باشد. لذا انجام این پژوهش و بررسی سبک­های فرزندپروری از دو جنبه علمی و کاربردی اهمیت و ضرورت زیادی دارد.

-تعاریف مفهومی و عملیاتی

تعریف مفهومی سبک­های فرزندپروری: منظور از سبک­های فرزندپروری، نگرشها در مورد فرزند، نحوه برقراری ارتباط با فرزند، روش نگهداری فرزند و جو حاکم بر فضای رفتاری والدین می­باشد (استینبرگ، ۲۰۰۱).

تعریف عملیاتی سبک­های فرزندپروری: سبک­های فرزندپروری مطرح کننده روش­ها و فنون برخورد والدین با فرزندان در خانواده می­باشد. در پژوهش حاضر منظور از سبک­های فرزند پروری نمره­ای است که فرد در پرسشنامه سبک­های فرزند پروری بامریند (۱۹۷۸) در هریک از خرده مقیاس­ها می­گیرد….

  – اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …