دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش شدت علائم بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش شدت علائم بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی که در ۱۷ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

صدمات وارده به نخاع یکی از مخاطره آمیز ترین آسیب های جسمانی می باشد که می تواند باعث ایجاد اختلال در دستگاه های مختلف بدن و حتی تهدید کننده حیات وی باشد(چن[۱] و بوری[۲]، ۲۰۰۷). معلول ضایعه نخاعی به فردی اطلاق می شود که به هر علتی اعم از ضربه، تومور مغزی یا سرطان، بیماریهای مغزی و عروقی و یا حتی مراحل پیشرفته ضایعات دیسکوپانثی، نخاع وی از زیر منطقه بصل النخاع تا ناحیه انتهای شبکه ُدم اسبی که توسط ستون فقرات محافظت می شوند دچار آسیب شده و مقدار ضایعه آن را قسمتی تا قطع کامل و له شدگی و تغییرات استحاله ای است که نتیجه آن ایجاد عوارض حرکتی و حسی و یا اتونومیک یک یا چند اندام و تنه می باشد. چنان چه در سطح مهره های سینه ای و پایین تر از آن اتفاق بیفتد شخص دچار فلج در اندام های تحتانی پاراپلژی می شود و اگر در ناحیه نخاع گردنی اتفاق بیفتد منجر به فلج در دو دست و دو پا یا تتراپلژی یا کوادرپلژی می شود. در واقع هر چه محل ضایعه به مغز نزدیکتر باشد، سطح و شدت ضایعه نخاعی بیش تر خواهد بود(جلیلی فر، ۱۳۸۲، به نقل از حسن زاده پشنگ و همکاران، ۱۳۹۱).

-ضرورت پژوهش:

کندی[۳] ، ایوانز[۴]، بری[۵] و میلان[۶] (۲۰۰۳) دریافتند که ۵۶ درصد صدمات بین سنین ۱۶ تا ۳۰ سالگی، با بیشترین شیوع در سن ۱۹ سالگی رخ می دهد. ضایع نخاعی در میان مردان جوان و فعال شایع تر است. به طور کلی نسبت مبتلایان به ضایعات نخاعی بین مردان و زنان ۴ به ۱ است در حالی که در گروه سنی جوان تر این نسبت به میزان ۵ به ۱ تقلیل می یابد.

بسیاری از بیماریهای به خصوص انواع مزمن و ناتوان کننده، پیامدهای روانپزشکی متعددی دارند. به همین دلیل بروز اختلال روانپزشکی در پی ایجاد بیماری های جسمی شایع است(کاپلان و سادوک، ۱۹۹۸).

-ادبیات پژوهش:

فلیددیروس و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که انعطاف پذیری در طول مداخله موجب کاهش علایم افسردگی و اضطراب می‌شود.

نتایج پژوهش فانن[۷] و همکاران (۲۰۱۳) نشان داد که مشاوره فردی و گروهی در درمان افسردگی افراد مبتلا به ضایعه نخاعی موثر است.

نتایج پژوهش هیوتینک[۸] و همکاران (۲۰۱۲) نشان داد که مداخله شناختی-رفتاری اثرات سودمندی در درد مزمن افراد مبتلا به ضایعه نخاعی دارد. نتایج پژوهش برینگ بورگ[۹]، میچانک[۱۰]، هسیر[۱۱] و بریج لند[۱۲] (۲۰۱۱) و فلکسمن[۱۳] و بوند[۱۴] (۲۰۱۰) نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش سطح استرس و افزایش سلامت عمومی می‌شود.

  – اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱] Chen, H. Y

[۲]Boore J. R

[۳] Kennedy, P

[۴] Evans, M.J

[۵] Berry, C

[۶]Mullin, J

[۷] Fann, J

[۸] Heutink, M

[۹] Brinkborg, H

[۱۰] Michanek, J

[۱۱] Hesser, H

[۱۲]Berglund, G

[۱۳] Flaxman, P.E

[۱۴]Bond, F. W

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …