دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثر بخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به بیماری ضایعات نخاعی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثر بخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به بیماری ضایعات نخاعی که در ۲۶ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

…. استرس هایی که بعد از ایجاد ضایعه نخاعی ایجاد می شوند شخص را منزوی و کناره گیر از اجتماع و فعالیت ها می کند و باعث بروز بسیاری از اختلال های روانی و خلقی از جمله افسردگی می شود. افسردگی حالتی از خلق است که با کاهش حرمت خود، احساس بی کفایتی، عدم شایستگی و برداشت نامطلوب از خویشتن همراه است. افراد دارای ناتوانی جسمانی در مقایسه با افرد عادی دارای تماس های اجتماعی کمتری هستند و تمایل بیش تری به انزوای اجتماعی دارند(فتحی آشتیانی، ۱۳۸۹).

در سبب شناسی اختلال افسردگی از عوامل چندی یاد نموده اند که عوامل زیست شناختی، ارثی، روانی و اجتماعی از آن جمله است(کاپلان و سادوک، ۱۹۹۵). متناسب با سبب شناسی این اختلال، شیوه های درمانی گوناگون پیشنهاد شده است. یکی از این رویکرد ها درمان شناختی – رفتاری است. که از دهه ۱۹۷۰ برای درمان انواع بیماران افسرده مطرح شده است(پاکدامن و شخمگر، ۱۳۹۱).

اهمیت و ضرورت

در حال حاضر در کشور ایران حدود سه میلیون نفر معلول شناسایی شده اند و با توجه به آمار بالای تصادفات و حوادث مختلف، برآورد می شود ۷۰۰ هزار معلول ضایعه نخاعی وجود داشته باشند که هر سال نیز ۲۰۰۰ نفر به آن اضافه می شوند (حسن زاده پشنگ و همکاران، ۱۳۹۱).

کندی ، ایوانز، بری و میلان[۱] (۲۰۰۳) دریافتند که ۵۶ درصد صدمات بین سنین ۱۶ تا ۳۰ سالگی، با بیشترین شیوع در سن ۱۹ سالگی رخ می دهد. ضایع نخاعی در میان مردان جوان و فعال شایع تر است. به طور کلی نسبت مبتلایان به ضایعات نخاعی بین مردان و زنان ۴ به ۱ است در حالی که در گروه سنی جوان تر این نسبت به میزان ۵ به ۱ تقلیل می یابد.

-ادبیات پژوهشی:

  – اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱- ضایعه نخاعی

۲-Anchor افسردگی

۳- کیفیت زندگی

۴- گروه درمانی شناختی-رفتاری

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱] Kennedy, P., Evans, M.J., Berry, C., & Mullin, J

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …