دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان رابطه بین کمال گرایی و بلوغ عاطفی با سلامت روان نوجوانان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان رابطه بین کمال گرایی و بلوغ عاطفی با سلامت روان نوجوانان که در ۱۷ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

شناسایی متغیرهایی روان شناختی، مخصوصا متغیرهای شخصیتی، مرتبط با سلامت و بیماری مورد توجه پژوهشگران قلمروهای روان شناسی و سلامت بوده است (برای مثال، پتیت[۱]، کلین[۲]، جنکوز[۳]، جنکوز[۴] و جوینر[۵]، ۲۰۰۲؛ میکس[۶]، مورل[۷] و مهل[۸]، ۲۰۰۰). کمال گرایی یکی از این متغیرهای تاثیر گذار بر وضعیت سلامت و بیماری است (بشارت، عسگری، علی بخشی، و موحدی نسب، ۱۳۸۹).کمال گرایی به عنوان رگه شخصیتی، سازه ای چند بعدی است (هویت[۹] و فلت[۱۰]، ۱۹۹۱) که با تلاش برای بی نقص بودن و وضع معیارهای عالی برای عملکرد، همراه با تمایل به ارزشیابی های کاملا انتقادی از رفتار شخصی و حساسیت بیش از حد در مورد اشتباها مشخص می شود (رایس[۱۱] و پروسر[۱۲]، ۲۰۰۲) . مقیاس کمال گرایی چند بعدی[۱۳] فراست[۱۴]، مارتین[۱۵]، لاهارت[۱۶] و لوسن بالتی[۱۷]MPS-F؛۱۹۹۰) شش بعد کمال گرایی را متمایز می کند: نگرانی درباره اشتباهها[۱۸]، معیارهای شخصی[۱۹]، انتظارهای والدینی[۲۰]، انتقادگری والدینی[۲۱]، تردید در مورد اعمال[۲۲] و سازماندهی[۲۳]. از بین این ابعاد، نگرانی درباره اشتباهها و شک درباره اعمال، بیش از همه با شاخص های بیماری مرتبط بوده اند

اهمیت و ضرورت

با توجه به این که سالهای نوجوانی دوره شکل گیری ساختار شخصیت فردی و اجتماعی انسان است، بروز نابسامانی ها و از جمله آسیب پذیری به اختلالات روانی می تواند قابلیت ها و در نهایت آینده و سرنوشت فرد را تحت تاثیر جدی قرار دهد. از این رو توجه به نیازهای مادی و معنوی نوجوانان از اهمیت خاصی برخوردار است. در کنار تلاشی که برای تحصیلات آنان می اندیشیم، باید عوامل آسیب رسانی روحی روانی آنها را بهتر درک کرد تا بتوان راه حل شایسته ای را برای پیشگیری و جبران آن ها یافت(رابرت و همکاران، ۱۹۹۸، به نقل از فیاض و کیانی، ۱۳۹۰).

این گروه به علت آسیب پذیری بالا، در معرض خطر روز افزون مشکلاتی همچون افسردگی، اضطراب، خودکشی، بزهکاری و سوء مصرف مواد قرار دارند. لذا توجه به نیازهای بهداشتی-روانی این نسل از اولویت های برنامه توسعه بهداشت کشور است. بر این اساس بررسی سلامت روان نوجوانان و عوامل موثر بر آن، کمک شایانی به یافتن راهکارهای مناسب در برنامه ریزی های آینده خواهد بود.

-ادبیات پژوهشی:

نتایج پژوهش های چانگ[۲۴] و همکاران (۲۰۱۵) و شری[۲۵]، شری[۲۶]، هیویت[۲۷]، میوش کیوش[۲۸] و فلت[۲۹](۲۰۱۵) نشان داد که کمالگرایی تحت تاثیر شدت افسردگی قرار دارد و افسردگی بالاتر با کمال گرایی منفی بالاتر و کمال گرایی مثبت کمتر مرتبط است.

نتایج پژوهش های لی و همکاران (۲۰۱۵)؛ احمدی طهور، جعفری، کرمی نیا، اخوان، (۱۳۸۹)؛ سوری(۱۳۹۱) نشان داد که بین کمال گرایی و سلامت روان آزمودنی ها رابطه معنادار وجود دارد.

میلوسوا [۳۰]و وکوساولجویس-گوزادن[۳۱] (۲۰۱۴) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین برخی از ابعاد کمال گرایی و اضطراب و افسردگی رابطه وجود دارد.

  – اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱] Pettit, J. W

[۲] Kline, J. P

[۳] Gencoz, T

[۴] Gencoz, F

[۵]Joiner, T. E

[۶] Meeks, S

[۷] Murrell, S. A

[۸] Mehl, R. C

[۹] Hewitt, P. L

[۱۰]Flett, G. L

[۱۱] Rice, K. G

[۱۲]Preusser, K. J

[۱۳] Multidimentional Perfectionism Scale

[۱۴] Frost, R. O

[۱۵] Marten, P

[۱۶] Lahart, C

[۱۷] Rosenblate, R

[۱۸] concern over mistakes

[۱۹] personal standards

[۲۰]parental expectations

[۲۱] parental criticism

[۲۲] doubts about actions

[۲۳] organization

[۲۴] Cheng, P

[۲۵] Sherry, D. L

[۲۶] Sherry, S. B

[۲۷] Hewitt, P. L

[۲۸] Mushquash, A

[۲۹]Flett, G. L

[۳۰] Miloseva, L

[۳۱]Vukosavljevic-Gvozden, T

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …