دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی تنظیم هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال شبه جسمی (جسمانی شکل)

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی تنظیم هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال شبه جسمی (جسمانی شکل) که در ۲۰ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

اختلال های جسمانی شکل[۱]، گروه وسیعی از بیماری هاست که علایم و نشانه های جسمی جز اساسی آنهاست. این اختلال ها، دربر گیرنده ی کنش متقابلی است که در آنها مغز، به طرقی که هنوز مشخص نیست، هشدارهای مختلف صادر می کند و اثر این هشدارها بر هشیاری فرد، القای وجود مسایل جسمی جدی است. به علاوه، تغییرات جزیی یا هنوز شناخته نشده در نورو شیمی و نوروفیزیولوژی ممکن است از مکانیزم های ناشناخته ی روانی یا مغزی حاصل شود که بوجود آورنده ی بیماری است. پزشکان، در تلاش برای تایید کردن تشخیص جسمانی، به معاینات یا آزمایش های پر هزینه ی پزشکی و حتی جراحی متوسل می شوند و وقتی این احتمال را مطرح می کنند که علت مشکل، می تواند جنبه ی روانی داشته باشد، با عصبانیت بیماران مواجه می شوند (هالجین[۲] و ویتبورن[۳]، ۲۰۰۳؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۲). در متن بازنگری شده ی چهارمین چاپ راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی[۴]، پنج اختلال شبه جسمی تحت عنوان اختلال جسمان کردن، اختلال تبدیلی، خودبیمار انگاری، اختلال بدریختی بدن و اختلال درد معرفی شده است (سادوک و سادوک، ۲۰۰۳؛ ترجمه پو افکاری، ۱۳۹۰).

-ضرورت و اهمیت پژوهش:

تنظیم هیجانی با توجه به تازگی آن و علی رغم اهمیت فراوان آن، در کشور در رابطه با این موضوع تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته است و همچنین با توجه به فراگیر شدن رویکرد شناختی  و استفاده از تکنیک های برخاسته از رویکرد شناختی برای مراجعان توسط روان شناسان، تلاش در جهت دستیابی به منابع جدید اطلاعاتی در این زمینه که بتواند یاری رسان در جهت کمک به افراد نیازمند باشد امری ضروری است.

-ادبیات پژوهش:

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– تعاریف مفهومی و عملیاتی

۱- Anchorتنظیم هیجان

۲- اختلال شبه جسمی

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱] Somatoform disorders

[۲] Halgin, R

[۳]Whitbourne, S

[۴]  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR)

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …