دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی نقش مقابله دینی و مقابله عمومی در پیش بینی سلامت روان والدین افراد معلول

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان AnchorAnchorبررسی نقش مقابله دینی و مقابله عمومی در پیش بینی سلامت روان والدین افراد معلول که در ۲۶ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

بر طبق مطالعات انجام شده، سازگاری با کودک دارای معلولیت طی مراحلی صورت می‌گیرد. در اولین مرحله خانواده با بحران‌هایی هیجانی نظیر خشم، انکار و ناباوری روبه رو می‌شود. در پی این مرحله خانواده دچار آشفتگی هیجانی شده و احساس خشم، گناه، افسردگی و شرم پیدا می‌کند؛ عزت نفس اعضای خانواده به ویژه والدین کاهش می‌یابد؛ کودک، طرد شده یا بیش از حد مراقبت می‌شود. در آخرین مرحله، کودک از سوی خانواده پذیرفته می‌شود (هیوارد[۱]، ۲۰۰۰).

وجود کودک معلول در یک خانواده اغلب آسیب های جبران ناپذیری را بر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده در مقابل این ضایعه گاه به حدی است که وضعیت سلامت روانی خانواده دچار آسیب می شود (نریمانی، آقا محمدیان، رجبی، ۱۳۸۶)، به طوری که به محض آگاهی والدین از معلولیت فرزند خود، تمام آرزوها و امیدها به یاس مبدل می گردد و مشکلات والدین شروع می شود (پیسولا[۲]، ۲۰۰۲).

-ضرورت و اهمیت پژوهش:

…… وجود کودک مشکل دار علاوه بر استرس های روانی که بر خانواده تحمیل می کند، شیوع خیلی از بیماری های جسمانی مانند درد و اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب را در خانواده ها افزایش می دهد(آرنیود، ۲۰۰۸)[۳]. به طوری که والدین اختلال روانی، حس بی ارزشی و احساس گناه، عملکرد جسمی مختل و خستگی را تجربه می کنند (امرسون[۴]، ۲۰۰۳). …..

-ادبیات پژوهش:

…خانواده ها از نظر جایگاه اعضای خود و روابط میان آنها از ساختار درونی مشخص برخوردارند. اگر چه عموم خانواده ها در این موارد دارای اشتراکات و تشابهات فراوانی هستند اما وجود و حضور یک پدیده غیر متعارف مانند داشتن کودکی مبتلا به ناتوانی، این ساختار و نظام و روابط انسانی همگانی درون خانواده را دستخوش تغییراتی می کند(کاکا جویباری و قدمی، ۱۳۹۰).

با توجه به آمار اعلام شده از سوی معاونت توان بخشی سازمان بهزیستی در سال ۱۳۸۵، در کشور حدود دو میلیون و هشت هزار معلول وجود دارد. بنابراین تعداد قابل توجهی از خانواده ها در جامعه ایرانی، از اثرات منفی داشتن یک کودک معلول و فشار روانی بسیار زیادی ناشی از آن رنج می برند(به نقل از علاقبند و همکاران، ۱۳۹۰).

نتایج پژوهش موحد و قلچی (۲۰۱۳، ۲۰۱۲) نشان داد که از بین راهبرهای مقابله ای هیجان مدار، مساله مدار، و اجتنابی، راهبرد مقابله مساله مدار به طور کامل سلامت روان را پیش بینی می کند.

کراتین ماچر[۵] و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود به بررسی رابطه راهبردهای مقابله و سلامت روان در نوجوانان والدین مبتلا به سرطان به این نتیجه دست یافتند که راهبرد مقابله مساله مدار به طور کلی با سلامت روان مرتبط است و راهبرد اجتنابی با سلامت روان رابطه منفی دارد. و راهبرد مقابله هیجانی هم با سلامت روان بالاتر و هم با سلامت روان پایین تر مرتبط بود.

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– تعاریف مفهومی و عملیاتی

۱- سلامت روان

۲- مقابله عمومی

۳- مقابله دینی

-پیشینه نظری:

منابع


[۱] Heward, W. L

[۲] Pisula, E

[۳] Arnaud, C

[۴] Emerson,  E

[۵] Krattenmacher, T

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …