دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان نقش ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی در اختلال عملکرد جنسی زنان متاهل

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان نقش ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی در اختلال عملکرد جنسی زنان متاهل که در ۱۷ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

عملکرد جنسی ممکن است تحت تاثیر منفی هر نوع استرس، اختلال هیجانی، یا ناآگاهی از کارکرد و فیزیولوژی رفتار جنسی قرار گیرد. اختلال عملکرد جنسی ممکن است تمام عمر وجود داشته باشد یا پس از یک دوره عملکرد طبیعی پدید آید. این اختلال می تواند فراگیر یا موقعیتی و کلی و جزیی باشد(آذر، ایران پور و نوحی، ۱۳۸۲).

عملکرد جنسی یک پدیده چند بعدی است که تحت تاثیر بسیاری از عوامل زیستی-روانی و اجتماعی قرار می گیرد(بیس فام[۱]، ۱۹۹۷). در مواردی که علت جسمانی برای مشکلات جنسی وجود دارد عوامل روان شناختی ممکن است نقش ثانویه ای در پیچیده کردن موقعیت داشته باشند و می توانند موجب اشکال در پاسخ جنسی و اختلال های کنشی جنسی گردند (مهرابی و دادفر ، ۱۳۸۲).

-ضرورت و اهمیت پژوهش:

-ادبیات پژوهش:

نتایج پژوهش ضیغمی محمدی و غفاری، (۱۳۸۸)  و ریس[۲]، کیزیلکایا بیجی[۳] و کوسکون [۴](۲۰۱۰) و  شین دل[۵] ، نلسون[۶]، ناقتون[۷]، اوهب شولون[۸] و میو هال[۹] (۲۰۰۸) و پارک[۱۰] و همکاران (۲۰۰۷) نشان داد که بین کیفیت زندگی و اختلال عملکرد جنسی رابطه معنادار وجود دارد (۰۰۱/۰ P<).

نتایج پژوهش لیورنت[۱۱] و سیمونز[۱۲] (۲۰۰۹) نشان داد که افسردگی و اضطراب در اختلال عملکرد جنسی  نقش تعیین کننده ای دارد.

-پیشینه نظری

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– تعاریف مفهومی و عملیاتی

۱- اختلال عملکرد جنسی

۲- ویژگی های شخصیتی

۳- کیفیت زندگی

منابع


[۱] Bispham, A

[۲] Reis, N

[۳] Kizilkaya Beji, N

[۴]Coskun, A

[۵] Shindel, A. W

[۶] Nelson, C

[۷] Naughton, C. K

[۸] Ohebshalom, M

[۹]Mulhall, J

[۱۰] Park, S.Y

[۱۱] Laurent, S. M

[۱۲]Simons, A. D

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …