دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه تاب آوری و ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه تاب آوری و ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم که در ۱۷ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

Anchorبیماری آتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی یک بیماری سیستمیک و مزمن است که سالیان دراز گریبان گیر بشر  بوده، و در سراسر دنیا پراکنده است. علت دقیق بیماری آتریت روماتوئید ناشناخته است. یکی از علت های آن را تاثیر استرس بر سیستم ایمنی بدن می دانند که رویدادهای استرس زا می تواند رشته واکنش هایی را در بدن آغاز کند که مقاومت آن را در برابر بیماری کاهش می دهد (سید محمدی،۱۳۸۷،ص۳۵۳).شیوه ها و  راهبردهایی که فرد در مقابله با موراد استرس زا به کار می برد، نقش اساسی در سلامت جسمانی و روانی ایفا می کند (حسینیان و همکاران ، ۱۳۸۵).

-ضرورت و اهمیت پژوهش:

بدون تردید مطالعه و بررسی هیچ یک از ابعاد وجودی انسان بدون مطالعه شخصیت وی امکان پذیر نیست. عوامل شخصیتی و راهبرد های مقابله ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد و تداوم انواع گوناگون ناسازگاری ها دخالت دارند. به این منظور گروه کثیری از مطالعات درصدد روشن کردن نقش مولفه های شخصیتی و راهبرد های مقابله ای در تعامل با هم در جمعیت های بالینی و سالم بوده اند (وان برکل، ۲۰۰۹). برخی از ویژگی های خاص شخصیتی باعث می شود تا افراد در موقعیت های گوناگون زندگی، رفتارهای سازگارانه و متعادل از خود نشان دهند. داشتن آگاهی و دانش لازم درباره شخصیت، در پیشگیری یا اقدامات احتمالی در مورد بروز برخی اختلالات و نابسامانی های شخصیتی می تواند به فرد کمک کند.

-ادبیات پژوهش:

ماتیاس و همکاران (۲۰۱۳) در بررسی هایشان روی بیماران آرتریت و روماتوئید به این نتیجه دست یافته اند که آموزش دادن راهبردهای مقابله نقش کلیدی در کاهش دادن آسیب های عملکرد جسمی و سلامت هیجانی ایفا می کند. پنگ و همکاران [۱]( ۲۰۱۲)  در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که مشکلات سلامت روانی همبستگی منفی با تاب آوری دارد و تاب آوری رویداد های منفی زندگی و مشکلات سلامت روانی را تعدیل می کند.

هاشمی و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که راهبردهای مقابله ای رابطه بین ویژگی های شخصیت و خود مراقبتی را در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ تحت تاثیر قرار می دهد.

  – اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– تعاریف مفهومی و عملیاتی

منابع


[۱] Peng  et  al

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …