دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان رابطه بین استفاده از فضای مجازی و اضطراب و افسردگی در نوجوانان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان رابطه بین استفاده از فضای مجازی و اضطراب و افسردگی در نوجوانان که در ۳۹ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

یکی از متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر افسردگی است. داده های حاصل از مطالعات همه گیر شناسی، اختلال افسردگی را شایع ترین اختلال روانی گزارش کرده اند (سگال، تیزدل و ویلیامز، ۲۰۰۲). افسردگی نوعی اختلال روانی است که در آن خلق شخص آشفته می شود و قسمت عمده مشکلات سلامت روانی را تشکیل می دهد(روث[۱]، ۲۰۰۰). تحمل بیماری افسردگی برای هیچ کس آسان نیست و منفی اندیشی افراد باعث می شود تا در زندگی روزمره خود دچار مشکل شده و حتی در ارتباط های روزمره خود نیز تحت تاثیر قرار گیرند (گدز، بیلتر و هاتچز[۲]، ۲۰۰۶). ممکن است ناامیدی های تلخ، انتظارات و تهدیدهای خیالی و غیر واقعی زمینه ساز این بیماری هستند (پولمیوتر[۳]، ۱۹۹۶).

-ضرورت و اهمیت پژوهش:

….اعتیاد به اینترنت به عنوان اختلال ناشی از استفاده بیش از حد از اینترنت یا استفاده نامعقول و بیمار گونه از اینترنت تعریف می شود. گاهی از این تعریف می شود. گاهی از این بیماری با عنوان اختلال اعتیاد به اینترنت یا اعتیاد مجازی نیز نام برده می شود. اختلال اعتیاد به اینترنت اولین بار توسط ایوان گلدبرگ در دانشگاه کلمبیا مطرح شد. او اعتیاد اینترنت را به عنوان یک الگوی ناسازگار استفاده از اینترنت توصیف کرد که به آسیب یا آشفتگی معنادار بالینی منجر می شود(داویس[۴]، ۲۰۰۱). لازم به ذکر است که استفاده طولانی از اینترنت را نمی توان اعتیاد نامید، بلکه کاربردی اعتیاد را به وجود می آورد که باعث اضطراب و پریشانی عملکرد شود یا اثرات زیان باری بر عملکرد فیزیکی، روانی، اقتصادی، اجتماعی، روابط خانوادگی و شخصی داشته باشد (تمنایی فر و همکاران، ۱۳۹۲)….

-ادبیات پژوهش:

در اهمیت پژوهش حاضر باید گفت که اینترنت با داشتن ویژگی های منحصر به فردی مثل دسترسی آسان، سهولت استفاده، گمنامی کاربران، و هزینه پایین در سالیان اخیر به یکی از عمومی ترین رسانه های جمعی جهان تبدیل شده است. کشور ایران نیز از این رشد چشمگیر بی بهره نبوده است. آمار نشان می دهد که ایران

  – اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

تعاریف مفهومی و عملیاتی

۱- افسردگی

۲- اضطراب

۳- استفاده از اینترنت

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱] Roth, J

[۲] Geddes, J., Butler, R. & Hatches, S

[۳] Purmulter, M

[۴] Davis RA

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …