دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه اثربخشی مبتنی بر ذهن آگاهی و تاب آوری در بیماران مبتلا به عروق کرونر قلبی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه اثربخشی مبتنی بر ذهن آگاهی و تاب آوری در بیماران مبتلا به عروق کرونر قلبیکه در ۲۱ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

آژانس تحقیقات و مراقبتهای بهداشتی در‌ رابطه‌ با ضرورت توانبخشی بیماران کرونری اظهارمی‌دارد در آمریکا سالانه بیش از دو مـیلیون بـیمار‌ کرونری‌ جدید نیازمند برنامه‌های مراقبتی وتوان بخشی می‌باشند. چرا‌ که‌ بررسی‌ها نشان‌ داده، پیگیریهای‌ مـراقبتی‌ بـاعث افزایش توان فعالیتی، کاهش‌ بروز درد قلبی،کاهش میزان نـارسائی قـلبی، افزایش تـعاملات خانوادگی و اجتماعی وکاهش تنیدگی و در نهایت‌ بهبود‌ کـیفیت زنـدگی این بیماران شده است(گی[۱]،۱۹۹۹)….

-ضرورت و اهمیت پژوهش

در ضرورت پژوهش حاضر می توان گفت که امروزه، یکی از شایع ترین بیماری هایی که به عنوان عامل اصلی ناتوانی و مرگ در انسانها شناخته می شود، ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب است. آمار جهانی موئد آن است که ۲۳% از موارد مرگ و میر به علت ابتلا به بیماری عروق کرونر روی می دهد، و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ ابتلا به این بیماری، علت اصلی کاهش ناکارآمدی افراد باشد(احمدی، غفرانی پور، عارفی، عابدی، و فقیه زاده، ۱۳۸۱). بیماری قلبی عروقی به عنوان مشکل سلامتی عمومی مهم در بیشتر کشور های جهان مطرح می باشد(پرامپارو[۲]، مانتانو[۳]، بارسلو[۴]، اوزیوم[۵] و ویلکس[۶]، ۲۰۰۶). براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت در ایران، بیماری های مزمن علت ۷۰ درصد از مرگ و میر می باشند و بیماری عروق کرونر با ۲۱ درصد، رتبه اول را به خود اختصاص داده است و مهم ترین علت مرگ و میر در ایران به شمار می روند (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۲؛ به نقل از سیاوشی و همکاران، ۱۳۹۱).

-ادبیات پژوهش:

استی وارت[۷] و یون[۸] (۲۰۱۱) در پژوهش خود در مورد تاب آوری به این نتیجه دست یافتند که فاکتورهای روانی مرتبط با تاب آوری خود کار آمدی، عزت نفس، تمرکز کنترل درونی، سرسختی، امیدواری، پذیرش بیماری، عزم و اراده می‌باشد؛ و راهبرهای مقابله‌ای مانند ارزیابی شناختی مثبت، معنویت و مقابله فعال نیز با تاب آوری همراه است. فاکتورهای تاب آوری به طور قابل توجهی در بیماری جسمانی از طریق مراقبت از خود، پا….

-پیشینه نظری

– اهداف تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی

۱-بیماری عروق کرونر قلبی

۲- ذهن آگاهی

۳- تاب آوری

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱] Gay, S

[۲] Pramparo, P

[۳] Montano, C

[۴] Barcelo, A

[۵] Avezum, A

[۶]Wilks, R

[۷] Stewart, D. E

[۸]Yuen, T

[۹] Davydov, D. M

[۱۰] Stewart, R

[۱۱] Ritchie, K

[۱۲]Chaudieu,  I

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …