دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل ( TA ) در بهبود رضایتمندی زناشوئی و سلامت روانی زوجین مسـتعد طلاق

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل (  TA )  در بهبود رضایتمندی زناشوئی و سلامت روانی  زوجین مسـتعد طلاق  که در ۱۹ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

در بررسی علت طلاق علاوه بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی توجه به علت فردی و روان شناختی و عاطفی از جمله رضایت زناشویی[۱] و سلامت روان[۲] زوجین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از جوانب بسیار مهم نظام زناشویی، رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می کنند، و لیکن آمار طلاق که معتبرترین شاخص آشفتگی است (کانری و برادبیوری[۳]، ۱۹۹۷)، نشانگر آن است که رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی نیست (ترکان، کلانتری و مولوی، ۱۳۸۵).

رضایت زناشویی، مهمترین رکن سلامت روانی خانواده محسوب شده و نتیجه ی وجود یک رابطه ی دوستانه ی همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر، و نیز وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین است. رضایت زناشویی، در واقع برقراری انطباق بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است (هاروی[۴]، ۲۰۰۵).

طبق پژوهش هایی که در حیطه ازدواج و روابط زناشویی انجام شده است. متغیرهای مختلفی با روند رضایت زناشویی در طول زمان رابطه دارند. این متغیرها می توانند پیش بینی کننده شانس حفظ رضایت رابطه زناشویی در زوال زمان یا رفتن به طرف آشفتگی زناشویی و طلاق باشند. یک دسته از این متغیرها مربوط به سلامت روانی فرد می باشد…

-ضرورت و اهمیت پژوهش

-ادبیات پژوهش

– اهداف تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱] marital satisfaction

[۲] Mental Health

[۳] Karney BR, Bardbury TN

[۴] Harway, M

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …