دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه افکار خودکشی و باورهای غیر منطقی بین دانشجویان …..

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه افکار خودکشی و باورهای غیر منطقی بین دانشجویان دانشگاه سلیمانی و دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز که در ۱۶ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

عوامل خطر ساز خودکشی دانشجویان را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) عوامل زیستی-روانی-اجتماعی، مانند اختلال های روانی، به ویژه اختلال های خلقی؛ مشکل سازگاری با تغییرات و رویداد ها، ناامیدی؛ تکانشی بودن؛ تمایلات پرخاشگرانه؛ سابقه رویداد های آسیب زا؛ بیمار های شدید جسمانی و سابقه اقدام به خودکشی. ب) عوامل محیطی مانند شکست تحصیلی، بیکاری و مشکل مالی، شکست در روابط عاطفی و دسترسی آسان به وسایل مرگ بار و ج) عوامل فرهنگی-اجتماعی، مانند باور های نادرست درباره رفتارکمک خواهی، موانع دسترسی به مراکز خدمات بهداشت روانی، باورهای نادرست درباره خودکشی و قرار گرفتن در معرض اخبار خودکشی….

-ضرورت و اهمیت پژوهش

-ادبیات پژوهش

– اهداف تحقیق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها     

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …