دانلود پروپوزال آماده رشته علوم تربیتی و روانشناسی با عنوان بررسی مقایسه تاب آوری و ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم

پروپوزال آماده رشته های علوم تربیتی و روانشناسی با عنوان مقایسه تاب آوری و ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم که در ۱۷ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

بیان مسئله پژوهش

بیماری آتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی یک بیماری سیستمیک و مزمن است که سالیان دراز گریبان گیر بشر  بوده، و در سراسر دنیا پراکنده است. علت دقیق بیماری آتریت روماتوئید ناشناخته است. یکی از علت های آن را تاثیر استرس بر سیستم ایمنی بدن می دانند که رویدادهای استرس زا می تواند رشته واکنش هایی را در بدن آغاز کند که مقاومت آن را در برابر بیماری کاهش می دهد (سید محمدی،۱۳۸۷،ص۳۵۳).

– پرسش‌های پژوهش

– اهداف پژوهش

 فرضیه‌های پژوهش

– ضرورت انجام پژوهش

بدون تردید مطالعه و بررسی هیچ یک از ابعاد وجودی انسان بدون مطالعه شخصیت وی امکان پذیر نیست. عوامل شخصیتی و راهبرد های مقابله ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد و تداوم انواع گوناگون ناسازگاری ها دخالت دارند. به این منظور گروه کثیری از مطالعات درصدد روشن کردن نقش مولفه های شخصیتی و راهبرد های مقابله ای در تعامل با هم در جمعیت های بالینی و سالم بوده اند (وان برکل، ۲۰۰۹).

 روش انجام تحقیق (شامل جامعه و نمونه‌گیری در تحقیقات پیمایشی و میدانی، شیوه گردآوری و تحلیل داده‌ها)

 شیوه گرد آوری  داده ها

 شیوه تحلیل داده ها

……

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …