دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان بررسی نقش سبک های ابراز و مهار خشم و سطح اضطراب در واکنش قلبی-عروقی

Anchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی نقش سبک های ابراز و مهار خشم و سطح اضطراب در واکنش قلبی-عروقی که در ۲۳ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

پژوهش های انجام شده در چند دهه اخیر نشان داده اند که در کنار عوامل خطر استاندارد بیماری های قلبی-عروقی، مانند چاقی، کم تحرکی، چربی و کلسترول خون بالا، واکنش قلبی-عروقی[۱] نیز عامل مهمی در تبیین و پیش بینی بیماری های قلبی-عروقی، فشار خون (اشمیت[۲]، اسکالز[۳] و وایدمن[۴]، ۲۰۰۴) و بیماری کرونری قلب (چیدا[۵] و استپتو[۶]، ۲۰۰۹) است. براساس فرضیه «واکنش» یا واکنش پذیری، افرادی که مستعد واکنش هایی چون فشار خون سیستولیک، فشارخون دیاستولیک و ضربان قلب بیشتر هستند، بیش از دیگران در معرض خطر بیماری قلبی عروقی قرار دارند (بلاسکوویچ[۷] و کاتلین[۸]، ۱۹۹۳). شواهد پژوهشی فراوانی از این فرضیه حمایت کرده اند. مطالعات حیوانی و انسانی (کاپلان[۹] و مانوک[۱۰]، ۱۹۹۸) نشان داده اند بین افزایش واکنش قلبی عروقی به استرس های حاد و بیماری های قلبی عروقی رابطه وجود دارد.

اهمیت و ضرورت

در اهمیت پژوهش حاضر می توان گفت که بیماری قلبی- عروقی در دنیای غرب بیش از هر بیماری دیگری مردم را می کشد. در ایالات متحده، بیش از نیمی از افراد بالای چهل و پنج سال از بیماری قلبی می میرند(روزنهان و سلیگمن ۲۰۰۵؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۰). براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی سالانه حداقل پانزده میلیون مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی در جهان اتفاق افتاده است که این میزان، سی درصد از کل مرگ و میر ها بوده است (شمسی و عبادی، ۱۳۸۹). شیوع این بیماری در سانتیگو(۲/۳۲ درصد)، مونته دیئو (۸/۲۳ درصد۹، سائوپائولو (۸/۱۹ درصد)، بنئوسایرس (۱/۲۴ درصد)، بریجستون (۱/۱۱ درصد) و مکزیکوسیتی (۰/۱۰ درصد) گزارش شده است (پلی چروندوپلوس[۱۱]، ۲۰۰۵).

علاوه بر آن، خشم مزمن بر سلامت جسمانی و روانی، ارتباطات اجتماعی و کیفیت کلی زندگی اثرات منفی می گذارد (کالاماری[۱۲] و پین[۱۳]، ۲۰۰۳؛ داهلن[۱۴] و دیفن باخر[۱۵]، ۲۰۰۱). ابراز خشم ممکن است منجر به تعارض های خانوادگی، بین فردی، شغلی، ارزیابی منفی دیگران از فرد، خودپنداره منفی و اعتماد به نفس پایین گردد (کالاماری[۱۶] و پینی[۱۷]، ۲۰۰۳).

-ادبیات پژوهش:

فرامرزی نیا و بشارت (۱۳۸۹) در پژوهشی ارتباط بین اضطراب و خشم با فشار خون مزمن مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، ۱۳۰ فرد مبتلا به فشار خون مزمن و ۱۰۰ فرد سالم به عنوان آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل از بین مراجعه کنندگان به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند و از آنها دو تست اضطراب ۴ سیستمی و خشم چند بعدی به عمل آمد. داده های بدست آمده به وسیله آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین اضطراب و فشار خون مزمن در تمام شاخص های احساسی، شناختی، رفتاری و بدنی رابطه معنی داری وجود داشت. بین خشم و فشارخون مزمن در شاخص های خشم انگیختگی، موفقیت های خشم، انگیزه نگرش خصمانه و خشم درونی رابطه معنی داری وجود داشت، ولی بین شاخص خشم بیرونی و فشارخون مزمن رابطه معنی داری مشاهد نشد.

.– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] cardiovascular response

[۲] Schmidt, T

[۳] Schulze, B

[۴]Weidemann, F

[۵] Chida, Y

[۶]Steptoe, A

[۷] Blascovich, J

[۸]Katkin, E. S

[۹] Kaplan, J. R

[۱۰]Manuck, S. B

[۱۱] Polychronopoulos D

[۱۲] Calamari E

[۱۳] Pini M

[۱۴]Dahlen, E. R

[۱۵]Deffenbacher, J. L

[۱۶]Calamari, E

[۱۷]Pini, M

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …