دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثر قصه خوانی بر مهارت سازگاری اجتماعی کودکان تک فرزند پیش دبستانی تهران

Anchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثر قصه خوانی بر مهارت سازگاری اجتماعی کودکان تک فرزند پیش دبستانی تهران که در ۲۶ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

تحول اجتماعی از جمله خطوط مهم تحولی هستند‌ که‌ بسیاری از روان‌شناسان‌ معتقدند نحوه تـحول آنـها زمینه‌ساز تحقق عملکردهای دیگر در سالهای آینده است(کندال[۱]، ۲۰۰۰). چنانچه تاخیر تحولی در زمینه‌هایی مانند شناخت، زبان و مهارت‌های حرکتی از مشکلات جدی در آینده خبر می‌دهد، تأخیر‌ و یا‌ نارسایی در دستیابی به مهارت‌ها‌ و صلاحیت‌های‌ اجتماعی‌ نیز می‌تواند عـملکرد اجـتماعی و بین فردی، تحصیلی، شغلی و یا سلامت‌ روانی را به‌طور کلی به خطر اندازد. پژوهش‌های مختلفی از جمله پژوهش‌های‌ طولی‌ بین‌ مشکلات‌ رفتاری، اجتماعی و هیجانی سالهای اولیه و پیامدهای منفی‌ و ضعیف، از جمله انواع‌ اختلال‌ها و مشکلات روان‌شناختی، رابطه مهمی را کشف کردند (برای نـمونه تـامپسون[۲] و رایـکز[۳]، ۲۰۰۶). منظور از صلاحیت و بهزیستی اجتماعی آن‌ اسـت‌ کـه کـودک بر رفتارهایی که‌ سبب شکل‌گیری تعامل‌های اجتماعی بین او‌ و دنیای بیرون می‌شود(مانند شروع و حفظ روابط دوستانه با همسالان و بزرگسالان، رفتارهای تعاونی‌ و همکاران) تسلط یابد و به تحول حس مـهارت و ارزش‌ خود دست‌ یابد (اسکوایرز[۴]،۲۰۰۲).

اهمیت و ضرورت

کودکان بخش عمده ای از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند. طبق مطالعات انجام شده، حداقل ۵ تا ۱۰ درصد کودکان و نوجوانان سنین مدرسه مشکلات جدی و مستمر هیجانی یا رفتاری دارند (کافمن[۵]، ۲۰۰۱)، که درصد قابل توجهی از این مشکلات ممکن است تا سالهای بعد ادامه یابد (مارمورستین[۶]، ۲۰۰۶). پیش از این برخی بر این باور بودن که مشکلات کودکان ناشی از نارسایی تحولی آنهاست و این گروه از کودکان، مشکلات خود را پشت سر خواهند گذاشت. اما واقعیت این است که اگر چه، فرایند تحول همراه با تغییرات سریع، نمی تواند فاقد ناپایداری رفتاری باشد، و کاملا روشن است که بسیاری از کودکان در سالهای نخستین کودکی، دارای مشکلات عاطفی و رفتاری هستند که ممکن است تا دوران بلوغ و حتی بزرگسالی تداوم یابد (گیمپل[۷] و هالند[۸]، ۲۰۰۲). از آنجا که مشکلات عاطفی-رفتاری اغلب به طور طبیعی کاهش نمی یابد، توجه فزاینده ای به پیشگیری و درمان مشکلات  و اختلالات دوران کودکی معطوف شده است (کارت رایت هاتون[۹]، ۲۰۰۵).

-ادبیات پژوهش:

اصغر زاده سلماسی و پور شریفی (۱۳۹۰) پژوهشی، با هدف اثربخشی قصه درمانی بر بهبود سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال سلوک، انجام دادند. با بهره گیری از طرح نیمه آزمایشی، نمونه ای، شامل ۴۵ نفر از دانش آموزان پسر پایه چهارم و پنجم مبتلا به اختلال سلوک از مدارس ابتدایی شهر تبریز انتخاب و پس از جایگزینی تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایشی) و یک گروه کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند (در هر گروه ۱۵ نفر). ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه مبتنی بر ملاک های تشخیصی DSM-IV TR، پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) فرم معلم و مقیاس رفتار سازگارانه واینلند بود. در فرایند اجرا، گروه های آزمایش یعنی گروه قصه درمانی با زبان مادری (ترکی) و گروه قصه درمانی با زبان غیرمادری (فارسی)، به مدت ۱۱جلسه طی چهار هفته تحت مداخله قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. نتایج حاصل از روش تحلیل کوواریانس یک طرفه نشان داد که سازگاری اجتماعی گروه های آزمایشی از گروه کنترل بیشتر است. بر این اساس به نظر می رسد می توان از قصه درمانی به منظور بهبود سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال سلوک استفاده نمود.

.– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Kendall, P.C

[۲] Thompson, R. A

[۳]Raikes, H. A

[۴] Squires, J

[۵] Kauffman, J. M

[۶] Marmorstin, N.R

[۷] Gimpel, G. A

[۸]Holland, M.L

[۹] Cartwright-Hatton, S

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظم جویی هیجان emotion regulation

ابزارها و گستره پژوهش در زمینه نظم جویی هیجان

تعاریف نظم جویی هیجان emotion regulation نظم جویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق …