دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان مقایسه بین سطوح اضطراب و ابراز و مهار خشم و استفاده از اینترنت بین دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر قزوین

Anchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه بین سطوح اضطراب و ابراز و مهار خشم و استفاده از اینترنت بین دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر قزوین که در ۱۹ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

Anchorنوجوانی دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی تعریف شده است که با تلاش جهت رسیدن به اهداف در ارتباط با انتظارات فرهنگی و جهش های رشد اجتماعی، عاطفی و جسمانی مشخص می شود (کنی[۱]، ۱۹۹۵). در سال های اخیر مشاهده شده است که شمار زیادی از نوجوانان از مشکلات عاطفی و روانی رنج می برند (هیون[۲]، ۱۹۹۶). آما کشور آمریکا نشان می دهد که ۱۲ تا ۲۲% از نوجوانانی که اختلال روانی دارند، سن پایین تر از ۱۸ سال دارند (بفلر[۳]، ۲۰۰۸). تحقیقات نشان داده اند که شروع بیماری روانی ۵۰% از بزرگسالان از دوران نوجوانی بوده است (سادوک[۴] و همکاران، ۲۰۰۹).

مدارس ویژه دانش آموزان سرآمد یا تیزهوش، دارای شرایط خاص پذیرش دانش آموز هستند و این دانش آموزان دارای محیط آموزشی متفاوت نسبت به دانش آموزان مدارس عادی می باشند و چنین عواملی احتمالاً می تواند موجب تفاوت بین ویژگی های روانی دو گروه دانش آموزان شود. جنا آبادی می نویسد: محیط های آموزشی مربوط به دانش آموزان تیزهوش و عادی می تواند در ایجاد ویژگی های روانی تفاوت ایجاد کند و این تفاوت مستقل از جنس می باشد (ریاسی و همکاران، ۱۳۹۱).

اهمیت و ضرورت

در اهمیت پژوهش حاضر باید گفت که اینترنت با داشتن ویژگی های منحصر به فردی مثل دسترسی آسان، سهولت استفاده، گمنامی کاربران، و هزینه پایین در سالیان اخیر به یکی از عمومی ترین رسانه های جمعی جهان تبدیل شده است. کشور ایران نیز از این رشد چشمگیر بی بهره نبوده است. آمار نشان می دهد که ایران با ۷۶۹۳۲۳۰۰ نفر جمعیت در سال ۲۰۱۰ با ۲/۴۳% میزان ضریب نفوذ، بیشترین میزان استفاده از اینترنت (۵/۵۲%) را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است. همچنین در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، ۱۸۹/۱۳% رشد کاربرد داشته است (فیاض بخش و همکاران، ۱۳۹۰).

 از طرف دیگر،جذابیت های اینترنت باعث می شود تا نوجوانان مجذوب آن شده و ساعت ها وقت خود را پای کامپیوتر بگذارنند که پیامد آن بازماندن از سایر جنبه های زندگی است. با توجه به ساختار سنی جوان کشور و نظر به اینکه نوجوانان آسیب پذیرترین قشر جامعه در برابر رفتارهای پرخطری همچون استفاده ناصحیح از کامپیوتر و اینترنت هستند، بدیهی است که هر گونه ضایعه و نارسایی در بهداشت جسمی و روانی و نیز، کاهش توانایی های این قشر حرکت ساز، به گونه ای غیر قابل اجتناب به کندی پیشرفت جامعه می انجامد و از طرف دیگر سلامت جسمی و روانی آنها ممکن است در درازمدت، روی سلامتی آحاد جامعه اثر منفی بگذارد. آمارها در ایران نشان می دهد که تعداد کاربران اینترنت در کشور در سال ۱۳۸۳ بیش از ۶ میلیون نفر بوده که این تعداد روز به روز در حال افزایش است. با توجه به گسترش روز افزون استفاده از اینترنت در ایران به خصوص در میان جوانان و نوجوانان، در صورتی که از هم اکنون در پی طرح و اجرای برنامه های پیشگیرانه در این زمینه نباشیم، بزودی شاهد افزایش معضلات این حوزه خواهیم بود. این در حالی که تعداد مطالعات صورت گرفته در این زمینه از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی کند. بنابراین نیاز به پژوهش های وسیع تر و دیدگاههای موشکافانه تر در زمینه میزان استفاده از شبکه های اینترنتی به شدت احساس می شود.

-ادبیات پژوهش:

ریاسی و همکاران (۱۳۹۱) پژوهشی با هدف مقایسه افسردگی دانش آموزان عادی و تیزهوش شهرستان بیرجند در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ انجام دادند. این مطالعه توصیفی – تحلیلی و مقطعی بر روی دانش آموزان دختر و پسر مدارس عادی و تیزهوش مقطع متوسطه شهر بیرجند در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ انجام شد و در آن ۹۰ نفر از دانش آموز تیزهوش و ۱۱۰ نفر دانش آموز عادی شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دو قسمتی بود که در قسمت اول آن مشخصات فردی ثبت می شد و قسمت دوم پرسشنامه شامل ۱۳ سوال برای ارزشیابی علائم افسردگی بر اساس آزمون کوتاه افسردگی بک بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش ۱۳) و آمار توصیفی و آزمون های استنباطی کای دو و من ویتنی در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد شیوع افسردگی در دانش آموزان تیزهوش %۶۱٫۱ (%۲۴٫۴ خفیف، %۳۰ متوسط و %۶٫۷ شدید) و در دانش آموزان عادی %۴۲٫۷ (%۱۴٫۵ خفیف، %۲۱٫۸ متوسط و %۶٫۴ شدید) بود؛ شیوع افسردگی به طور معنی داری در دانش آموزان تیزهوش بالاتر از دانش آموزان عادی بود (P=0.05)؛ نمره افسردگی دانش آموزان تیزهوش نیز به طور معنی داری بالاتر از دانش آموزان عادی بود .(P=0.04).

.– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Kenny DT

[۲] Heaven PCL

[۳] Befler ML.

[۴] Sadock BJ,

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …