دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان مقایسه میزان اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال افسردگی و اضطراب اجتماعی

پروپوزال آماده : مقایسه میزان اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال افسردگی و اضطراب اجتماعی

Anchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با Anchorمقایسه میزان اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال افسردگی و اضطراب اجتماعی که در ۳۹ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

  •  بیان مسأله:

امروزه یکی از مشکلات در سنین مختلف مخصوصاً در دوران نوجوانی اضطراب و افسردگی است و تعداد زیادی از افراد جامعه به علل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … گرفتار این مشکل هستند. در اکثر موارد مبتلایان با رجوع به متخصصین و روان شناسان زمینه درمان و بهبود را دنبال می کنند(آزاد، ۱۳۸۹).

افسردگی، نوعی احساس خشم و غضب نسبت به اطرافیان، احساس بیهودگی و پوچی در‌ مورد‌ معنای زندگی و ناتوانی در کسب شادی‌ و لذت اسـت. افسردگی، احساسی است کـه‌ طیف‌ گسترده‌ای از هیجانهای منفی انسان‌ رادر برمی‌گیرد‌ و بخش وسیعی از تجربه‌های روزمره و عادی، مانند خـشم، ترس، غم و انـدوه را شـامل می‌شود (فیتزپاتریک[۱] و‌ شری[۲]، ۲۰۰۴؛ ترجمه به پژوه و نوری، ۱۳۸۷). فرد افسرده نیرو و انگیزه لازم برای‌ انجام‌ فعالیت های روزمره را ندارد. عملکرد تحصیلی، شغلی و روابط‌ بین فردی‌ وی مختل‌ می‌شوند. او‌ غـمگین‌تر‌ و نـاامیدتر از آن است‌ که برای مشکلات خود راه‌حلی بیابد و یا بتواند درمورد مشکلات مهم زنـدگی‌اش تـصمیمی اتخاذ‌ کند. گاهی نیز‌ افراد مبتلا به افسردگی شدید افکار‌ خودکشی‌ دارند‌ و اقدام‌ به‌ خودکشی می‌کنند (سادوک[۳] و سادوک[۴]، ۱۹۳۳؛ ترجمه رضاعی، ۱۳۹۱).

 

  • اهمیت و ضرورت:

در اهمیت پژوهش حاضر می توان گفت که تحقیقات نشان داده است که سن شروع اختلال اضطراب اجتماعی در حدود ۱۵ سالگی است و ۹۰ درصد بیماران سن شروع را قبل از ۲۵ سالگی گزارش کرده اند (فرمارک[۵]، ۲۰۰۶؛ کسلر، برگلند[۶] و دملر[۷]، ۲۰۰۸)؛ شیوع ۱۳ درصدی این اختلال در جامعه، آن را در جایگاه سومین اختلال روانپزشکی پس از اختلال افسردگی اساسی و وابستگی به الکل قرار داده است (کسلر و همکاران، ۲۰۰۸). در بزرگسالان این اختلال در زنان شایعتر است، اگر چه بزرگسالان گزارش می دهند که علایم این اختلال را از کودکی تجربه کرده اند، ولی در کودکان شیوع این اختلال در هر دو جنس یکسان است (بیدل[۸]، موریس[۹]، ترنر[۱۰]، ۲۰۰۵).

 

  • ادبیات پژوهش:

نتایج پژوهش های بلوتی[۱۱]، هومان[۱۲]، موریسون[۱۳]، لوین[۱۴] و توهینگ[۱۵] (۲۰۱۴) نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلال طیف اضطراب و اختلال وسواس فکری-عملی موثراست.

یاداوایا[۱۶]، هیز و ویلدراگا[۱۷] (۲۰۱۴) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که درمان پذیرش و تعهد بر پریشانی روانی، اضطراب، افسردگی و استرس موثر است.

هافمن[۱۸]، هالسبو[۱۹]، ایلنبرگ[۲۰]، جن سن[۲۱] و فروشلم[۲۲] (۲۰۱۴) و ایلنبرگ، کرون استرند[۲۳]، فینک[۲۴] و فروشلم (۲۰۱۳) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که مداخلهACT با تغییر در انعطاف پذیری روانی و توجه آگاهانه به حال علائم اضطراب سلامتی  و فشارهای روانی را کاهش می‌دهد.

 

  •  اهداف تحقیق

  • فرضیه های تحقیق

  •  روش شناسی تحقیق

  • روش گردآوری داده ها

  • جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

  •  روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

  • منابع

 


[۱] Fitzpatrick, C

[۲] Sharry, J

[۳] Sadok, B. J

[۴] Sadok, V. A

[۵] Furmark, T

[۶] Berglund, P

[۷]Demler, O

[۸] Beidel, D.C

[۹] Morris, T.L

[۱۰]Turner, M.W

[۱۱] Bluett, E. J

[۱۲] Homan, K. J

[۱۳] Morrison, K. L

[۱۴] Levin, M. E

[۱۵]Twohig, M. P

[۱۶] Yadavaia, J. E

[۱۷]Vilardaga, R

[۱۸] Hoffmann, D

[۱۹] Halsboe, L

[۲۰] Eilenberg, T

[۲۱] Jensen, J

[۲۲]Frostholm, L

[۲۳] Kronstrand, L

[۲۴] Fink, P

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …