دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان رابطه مشکلات روانی مادر و مواجهه کودک با خشونت خانوادگی با مشکلات رفتاری کودکان استثنایی

AnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با Anchorعنوان رابطه مشکلات روانی مادر و مواجهه کودک با خشونت خانوادگی با مشکلات رفتاری کودکان استثنایی که در ۲۲ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

همواره بخشی از جمعیت هر کشوری، به دلایل مختلف دچار آسیب های جسمی و روان شناختی می شوند. براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی، فراوانی جمعیت کودکان و نوجوانان استثنایی در جهان در حال حاضر ۵۰۰ میلیون نفر است و با افزایش جمعیت در جهان، این تعداد در آینده رو به افزایش است (کاکابرایی و همکاران، ۱۳۹۳). کودکان استثنایی[۱] همواره از دستیابی به فرصت های بازی، آموزش، زندگی خانوادگی، مراقبت های بهداشتی کافی، کار و حقوق مشارکت در زندگی اجتماعی محروم هستند و این کودکان در چنین محیط های محرومی دچار ضعف و افت در اموری مانند خودپنداره، عزت نفس و انگیزه می شوند (حسن زاده، ۱۳۷۷). کم توانی ها به دنبال خود، خودپنداره و رشد اجتماعی ضعیف را به همراه دارند و در نتیجه سطح تحمل و شکست این کودکان در مقایسه با همسالان بدون کم توانی، پایین تر است (گایتجلای[۲]، ۲۰۰۴).

اهمیت و ضرورت

در دهه های اخیر روان شناسان بر روابط کودک با مراقبینش تاکید بسیار کرده اند زیرا باور دارند واکنش های متقابل و صمیمیت والدین اساس رشد شناختی-عاطفی کودک را تشکیل و خطر ابتلای کودک به اختلال های روانی را کاهش می دهد. در محیط خانواده که در واقع جامعه ای محدود است، کنش و واکنش های میان اعضاء تاثیر بسزایی در کاهش یا افزایش مشکلات دارد. لذا در چنین محیطی صحبت از تاثیر یک سویه بر یکدیگر خطاست. نمی توان صرفا از مشکلات کودک سخن راند حال آن که روشن است در یک سیستم تعاملی رشد می یابد (جانسون و مش[۳]، ۲۰۰۱).

-ادبیات پژوهش:

ارس[۴] و همکاران (۲۰۱۴) به بررسی کیفیت مرتبط به سلامتی در والدین کودکان مبتلا به آسیب شنوایی پرداختند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد که والدین کودکان مبتلا به آسیب شنوایی کیفیت زندگی پایین‌تری نسبت به والدین کودکان عادی تجربه می‌کنند. و آسیب شنایی کودکان آن‌ها  به طور منفی تمام ابعاد سلامتی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

زلر[۵] (۲۰۰۷) مطالعه ای که بر روی ۶۵۲۲ مادر و کودک بین ژانویه ۱۹۹۲ و دسامبر ۲۰۰۲ انجام داد نتایج نشان داد که نشانگان افسردگی مادران روی خط سیر مشکلات رفتاری کودکان تاثیر می گذارد و درگیری مثبت پدر این ارتباط را تعدیل می کند.

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Exceptional Children

[۲] Gitanjali, S

[۳] Johnston, C., & Mash, E. J

[۴] Aras, I

[۵] Zeller, J. L

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …