دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان بررسی رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه و سبک های دلبستگی با طرحواره های هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته علوم تربیتی و روانشناسی با عنوان بررسی رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه و سبک های دلبستگی با طرحواره های هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی که در ۲۰ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

 بیان مساله

یکی از چالش هایی که امروزه علم روانشناسی با آن روبه رو است ارائه راهبر د هایی درمانی موثر برای کار با بیماران مبتلا به اختلال شخصیت یا دیگر بیماریها ی حاد و مزمن است  بسیاری از انسانها به خاطر مشکلات ارتباطی که دارن در جستجوی درمان هستند .همچنین در بسیاری از اختلالات روانی شناخته شده مشکلات یین فردی دیده می شود .اغلب مشکلات بین فردی که افراد تجربه می کنند تحت تاثیر شیوه تصور آنها در مورد خود و دیگران است این شیوه تصور طرحواره نامیده می شود طرحواره رویکردی نوین و منسجم به درمان اختلالات روانی است که حاصلی از ترکیب روان کاوی ، گشتالت درمانی ، رفتار درمانی و شناخت درمانی  است.

Anchorسوابق مربوط ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق ) :

با توجه به قلت منابع مرتبط با بحث مورد نظر پیشینه های مختصری در زیر بیان شده همچنین نتایج این پژوهش با یافته های تحقیقاتی انجام شده در خارج ایران هماهنگ است.

ضمن آنکه دکترمژگان صلواتی از پایان نامه دکتری تخصصی خود در رشته روانشناسی بالینی تحت عنوان طرحواره های غالب و اثر بخشی طرحواره درمانی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در تاریخ ۲۰آبان ۱۳۸۶ دفاع نمود رساله ایشان توسط دکتر یزدان دوست از اعضاء هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی انستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران هدایت شده نتایج نشان دادکه طرحواره درمانی موجب کاهش معنی دار نمرات علایم اختلال شخصیت مرزی به جز تکانش گری و احساس تهی بودن می شود و در مورد خشم نیز تاثیر اندکی در در مان کوتاه مدت دارد.

فرضیه­ها:

اهداف تحقیق

روش کار 

روش گردآوری اطلاعات (میدانی،  کتابخانه­ای و غیره)

ابزار گردآوری اطلاات

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …