دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان بررسی رابطه بین درون گرایی و برون گرایی با خطر پذیری و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه تهران

AnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با Anchorعنوان بررسی رابطه بین درون گرایی و برون گرایی با خطر پذیری و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه تهران که در ۱۸ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

خیلی از ادراک های هشیار و واکنش های ما به محیط، توسط نگرش های ذهنی متضاد برون گرایی[۱] و درون گرایی[۲] تعیین می شوند. یونگ معتقد بود که انرژی روانی می تواند به بیرون، به سمت دنیای خارج، یا به درون، به سمت خود هدایت شود (شولتز و شولتز، ۲۰۰۵؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۶). به نظر آیسنک، معمولا فرد برون گرا فردی است اجتماعی، علاقه مند به مهمانی، دارای دوستان فراوان و طالب هیجان، که بدون تفکر و اندیشه و به صورت تکانشی عمل می کند(پروین و جان، ۲۰۰۱؛ ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳۸۶)؛ و خطرپذیری بالایی دارند، بذله گو و حاضرجواب هستند. تغییر در هر زمینه ای را دوست دارند، بی پروا، آسان گیر، خنده رو و خوش بین هستند و در عین حال پرخاشگرند و زود از کوره در می روند، کنترل های درونی ضعیفی دارند و همیشه افراد قابل اعتمادی نیستند، آن ها حراف و سرزنده هستند و قدرت رهبری خوبی نیز دارند(خوشابی، ۱۳۸۸).

-ادبیات پژوهش:

در پژوهشی نشان داده شده است که میزان رفتارهای خطر پذیر آگاهانه در دانشجویانی که دچار اختلال روانی هستند به مراتب نسبت به سایر دانشجویان بیشتر است، این افراد مواد الکلی بیشتری مصرف می کنند و بیشتر از سایرین حالت مستی را تجربه می کنند (بریان و کیم؛ به نقل از رجایی، ۱۳۸۵). در پژوهشی دیگر که توسط ابراهیمی، کامکار، محمودی و طریفی در سال ۸۲ در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دانشکده پزشکی گروه اطفال انجام شد به این یافته رسیدند که پسران دبیرستانی (۴/۷۱ درصد) نسبت به دختران دبیرستانی بیشتر تمایل دارند به کارهای ماجراجویانه دست بزنند(به نقل از بهادری و شیر خوانی، ۱۳۸۸).

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱]extroversion

[۲] introversion

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …