دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان تاثیر آموزش روش های مقابله با استرس بر بهبود عملکرد خانواده بیماران روانی

 

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده روانشناسی با Anchorعنوان تاثیر آموزش روش های مقابله با استرس بر بهبود عملکرد خانواده بیماران روانی که در ۳۲ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

در حال حاضر اختلالات روانی و رفتاری عمده، ۸۱۳ تا ۸۲۳ میلیون نفر یعنی حدود ۱۴% جمعیت جهان را گرفتار کرده است. سازمان بهداشت جهانی درصد به خطر افتادن سلامتی به دلیل اختلال روانی را در سال ۱۹۹۰ در حدود ۵/۱۰ درصد اعلام کرده است. بیماری روان، افراد را در کلیه سنین، فرهنگ ها و سطح تحصیلات یا درآمد می تواند تحت تاثیر قرار دهد. اتحادیه بیماری روانی و بهداشت روانی در کانادا اعلام کرده است حداقل ۵ نفر در کانادا یک نفر در طول عمر به بیماری روانی مبتلا می شود (حجتی عابد، کربلایی نوری، رفیعی، و کریملو، ۱۳۸۹).

-اهمیت مساله

یکی از اهداف سازمان بهداشت جهانی در ارتقاء سلامت روان و درمان بیماری های روانی تا سال ۲۰۱۶، کاهش طول مدت بستری در بیمارستان و گسترش خدمات اجتماعی است که در این راستا به نقش خانواده در مراقبت از اختلالات روانی توجه زیادی شده است و برای این منظور آموزش های سیستماتیک خانواده ها در امر مراقبت از بیماران روانی شدید، مورد تاکید قرار گرفته است (مجردکاهانی و قنبری هاشم آبادی، ۱۳۹۰).

-ادبیات پژوهش:

اوسمان و همکاران(۲۰۱۰) در مطالعه ای به بررسی اختلال افسردگی و عملکرد خانواده بیماره مبتلا به اسکیزوفرنیک پرداختند. از مجموع ۲۳۴ مراقبان ۲۳۲نفر از آنها که  معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودندپرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه عملکرد خانواده را تکمیل نمودند یافته ها نشان داد که شیوع پریشانی روانی در نمونه مطالعه ۱۴% (۳۳ نفر)  و از اختلال افسردگی ۶% بود (۱۴ نفر). هیچ ارتباطی بین ویژگی های اجتماعی جمعیت شناختی بیماران و مراقبان  با اختلال افسردگی وجود نداشت، اما اریتاط معناداری بین اختلالات افسردگی و ابعاد عملکرد خانواده از نظر ارتباطات و نقش وجود داشت.

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …