دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش افسردگی و رفتارهای پرخاشگرانه مادران با فرزندان مبتلا به اختلالات یادگیری

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده روانشناسی با Anchorعنوان اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش افسردگی و رفتارهای پرخاشگرانه مادران با فرزندان مبتلا به اختلالات یادگیری که در ۱۶ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

یکی از مشکلات تحصیلی که باعث مراجعات مکرر والدین به کلینک های بالینی می شود، اختلالات یادگیری است. در طبقه بندی DSM-IV، اختلال یادگیری[۱] زمانی تشخیص داده می شود که پیشرفت در آزمون های استاندارد شده برای خواندن، ریاضیات و بیان نوشتاری به طور قابل ملاحظه ای زیر حد مورد انتظار بر حسب سن، تحصیلات و سطح هوشی باشد (فلچر[۲] و موریس[۳]، ۲۰۰۷). کودکان مبتلا به اختلال یادگیری در یک یا چند فرایند اساسی شناختی دخیل در درک یا کاربرد زبان شفاهی یا کتبی اختلال نشان می دهند(امیرانی، تاهی و کمالی، ۲۰۱۱).

اختلال های یادگیری در کودکان، پیوند بین والدین و کودک را دستخوش تغییر می نماید، زیرا والدینی که کودک دارای اختلال یادگیری دارند، دچار مشکلات فراوانی می شوند و این موضوع رابطه مراقبتی و صمیمانه والد-فرزند را دستخوش مشکلات زیادی می کند(سینگر[۴]، ۲۰۰۶).

-اهمیت مساله

شیوع اختلال یادگیری خاص در زمینه های تحصیلی خواندن، نگارش، و ریاضیات ۵ تا ۱۵ درصد در کودکان دبستانی زبان های و فرهنگ های مختلف است(انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۳). ناتوانی های یادگیری گستره ای بسیار وسیع تر از مشکلات تحصیلی را شامل می شود و نیازمند توجه به حوزه های اجتماعی، خانوادگی، عاطفی و رفتاری زندگی کودک در بافت خانواده نیز می باشد (لرنر[۵]، ۱۹۹۷؛ به نقل از میکائیلی، گنجی، طالبی جوبیاری،۱۳۹۱).

-ادبیات پژوهش:

هافمن و همکاران(۲۰۱۴) و ایلنبرگ، کرون استرند[۶]، فینک[۷] و فروشلم (۲۰۱۳) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که مداخلهACT با تغییر در انعطاف پذیری روانی و توجه آگاهانه به حال علائم اضطراب سلامتی  و فشارهای روانی را کاهش می‌دهد.

فلیددیروس[۸]، بولمی جر[۹]، فوکس[۱۰] و اسچریورس[۱۱] (۲۰۱۳) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که انعطاف پذیری در طول مداخله موجب کاهش علایم افسردگی و اضطراب می‌شود.

نتایج پژوهش برینگ بورگ و همکاران (۲۰۱۱) و فلکسمن و بوند (۲۰۱۰) نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش سطح استرس و افزایش سلامت عمومی می‌شود.

میچل[۱۲] و هیوسر[۱۳] (۲۰۰۸) دریافتند که مادران نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های رشدی، بهزیستی روانی کمتر و افسردگی بیشتری از خود نشان می‌دهند.

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Learning disorders

[۲] Fletcher, I. M

[۳] Morris, R. D

[۴] Singer, G. H

[۵] Lerner, J.W

[۶] Kronstrand, L

[۷] Fink, P

[۸] Fledderus, M

[۹] Bohlmeijer, E. T

[۱۰] Fox, J

[۱۱]Schreurs, K. M.G

[۱۲] Mitchell, D.B

[۱۳] Hauser-Cram, P.

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …