دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های ارتباطی نوجوانان مبتلا به اعتیاد شهر زاهدان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده روانشناسی با Anchorعنوان اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های ارتباطی نوجوانان مبتلا به اعتیاد شهر زاهدان که در ۲۰ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

اعتیاد[۱]، یکی از مهم ترین معضلات اجتماعی خانمان سوز عصر ما به ویژه در میان جوانان است که ریشه در فقر، ناامیدی و فشارهای روحی و روانی دارد. ایران به لحاظ جغرافیایی همسایه بزرگترین تولید کننده خشخاش و مواد مخدر است و در موقعیت مناسبی برای حمل و نقل مواد مخدر از افغانستان به دیگر کشورها و بویژه اروپا قرار گرفته است (یزدی مقدم و اسماعیل آبادی، ۱۳۸۷).

اعتیاد ابتلای اسارت آمیز فرد به ماده یا مواد مخدر است، به گونه‌ای که او را از نظر جسمی و روانی به خود وابسته می‌کند و کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی او را تحت الشعاع قرار می‌دهد. اعتیاد امروزه به عنوان مهم‌ترین آسیب اجتماعی، جامعه انسانی را مورد هجوم قرار داده است (اصغری، کرد میرزا و احمدی، ۱۳۹۲).

-اهمیت مساله

پدیده اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر برای کشور ما به عنوان یک آسیب اجتماعی مطرح است که عوارض و آثار منفی بر اخلاق اجتماعی، نهادهای اجتماعی، روابط اجتماعی، منابع انسانی و … بر جای می گذارد و هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند. این معضل اجتماعی منجر به وقوع برخی حوادث، جرائم، تخلفات، درگیری ها و همچنین بیماری هایی  همچون ایدز و هپاتیت و به دنبال آن مرگ و میرها و … می گردد و به علت صدمه زدن و حتی فروپاشی نهاد خانواده بر نسل های بعدی نیز لطمه می زند و سرمایه های اجتماعی و منابع ملی آینده را تخریب می کند. به طور کلی سوء مصرف مواد مخدر امنیت و سلامت فردی و اجتماعی را به خطر می اندازد و جامعه را از حالت تعادل خارج می سازد(معصومی راد، ۱۳۸۹).

 ادبیات پژوهش:

پترویچ[۲] و دوبرسکیو [۳](۲۰۱۴)  در پژوهش خود نشان دادند که هوش هیجانی در ساختن مهارت های بین فردی نقش دارند. نتایج پژوهش ریسوریسیون [۴]، سالگیر[۵] و وآراندا[۶] (۲۰۱۴) نشان داد که بین هوش هیجانی و ناسازگاری های روانی، افسردگی و اضطراب رابطه منفی معنادار وجود دارد.کاستیلو[۷] ، سالگرو، فرندز-بروکال[۸] و بالیروکا[۹] (۲۰۱۳) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که آموزش هوش هیجانی موجب کاهش پرخاشگری کلامی و فیزیکی و همچنین موجب افزایش رفتار همدلانه می شود.

کوید باچ[۱۰] و هانسین[۱۱] (۲۰۰۹)در پژوهش خود اثر بخشی هوش هیجانی بر عملکرد و انسجام تیم کار را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که آموزش هوش هیجانی موجب افزایش انسجام و عملکرد تیم پرستاری می شود. نتایج پژوهش فرامرزی (۱۳۸۹) نشان داد که آموزش هوش هیجانی در افزایش هوش هیجانی و کاهش مشکلات درون نمود موثر است.

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Addiction

[۲] Petrovici, A., M

[۳] Dobrescu, T

[۴]Resurrección, D. M

[۵] Salguero, J.M

[۶]Aranda, D. R

[۷]Castillo, R

[۸] Fernández-Berrocal, P

[۹]Balluerka, N

[۱۰] Quoidbach, J

[۱۱]Hansenne, M

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …