دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان مقایسه بهزیستی روان شناختی و دشواری های بین فردی دانشجویان

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان Anchorمقایسه بهزیستی روان شناختی و دشواری های بین فردی دانشجویان که در  ۲۳ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

-بیان مسأله

یکی از گروههایی که نقش مهمی برای آینده و تعالی کشورها دارند دانشجویان هستند. حضور در دانشگاه برای اکثر دانشجویان تجارب مثبتی به همراه دارد، با این حال برای برخی دیگر عوامل وابسته به تحصیل (آزمون ها، مقالات، ارائه مطالب و غیره) با تجربه فشار روانی همراه است. بی تردید تجربه فشار روانی ناشی از مسائل تحصیلی، تاثیر منفی بر بهزیستی روان شناختی[۱] دانشجویان دارد (فراهانی، ۱۳۸۷).

بهزیستی روان شناختی شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر به دست می آید و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی منتهی می شود(گلداسمیت، ویوم و درایتی[۲]، ۱۹۹۷).

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 مرور ادبیات و سوابق مربوطه

– اهداف تحقیق

– سؤالات تحقیق

– فرضیه‏های تحقیق

– تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

 روش شناسی تحقیق

……


[۱] psychological well-being

[۲] Goldsmith, A. Veum, J., & Darity, W

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …