دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر و حل مسئله برتعارضات زناشویی و صمیمیت زناشویی زوجین منطقه یک شهر مشهد

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده روانشناسی با Anchorعنوان اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر و حل مسئله برتعارضات زناشویی و صمیمیت زناشویی زوجین منطقه یک شهر مشهد که در ۲۸ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

ازدواج یک مولفه بسیار مهم و با ارزش در حیات انسان تلقی می گردد. ازدواج یک نهاد اجتماعی است که پایه و اساس ارتباط انسانی را تشکیل می دهد. به واسطه ازدواج مرد و زن از طریق یک نیروی ناشی از غرایز، آیین محبت و عشق به هم جذب می شوند، به طور آزادانه و کامل متعهد یکدیگر شده تا واحد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد نمایند (احمدی فتحی آشتیانی و نوابی نژاد، ۱۳۸۴).

یکی از مشکلات شایع که خانواده و درمانگران را به خود جلب کرده، تعارض زناشویی[۱] است. این مشکل ممکن است اشکال گوناگون داشته باشد و به صورت افسردگی یکی یا هر دو زوج بروز نموده و در نهایت منجر به طلاق گردد (حیات بخش، شفیع آبادی و ثنائی ذاکر، ۱۳۸۹).

-اهمیت مساله

Anchorخانواده واحد اجتماعی است که وجود آن برای رشد و تحول اعضا مختلف خود و جامعه ضروری است. نخستین گام به منظور بهبود بخشیدن به روابط خانوادگی سالم، برنامه های آموزشی و پیشگیری زودهنگام است، بدون مراقبت، آموزش و آگاه سازی اعضای این واحد اجتماعی مهم، رشد و تحول عاطفی، فکری، انگیزشی و فرایندهای یادگیری که لازمه سازگاری و انطباق پویا در درون نظام خانواده و بیرون از آن به شمار می رود، امکان پذیر نخواهد بود و اعضا در نظام خانواده دچار نابهنجاری خواهد شد (کارگر، ۱۳۸۹).

علاوه بر آن، خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضا آن ها و تجهیز شدن به تکنیک ها و شناخت تمایلات زیستی و روانی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد که در غیر اینصورت موجب بروز مشکلات روانی و ارتباطی در بین اعضای خانواده می باشد که در صورت ادامه این وضعیت موجب از هم پاشیدگی خانواده می شود(عدالتی، ۲۰۱۰).

 ادبیات پژوهش:

حیدری، ثنایی ذاکر، نوابی نژاد و  دلاور (۱۳۸۸) پژوهشی با هدف اثربخشی گفتگوی موثر (برنامه ارتباط زوج هاCCP ) بر کاهش تعارضات زناشویی انجام دادند. برای این منظور ۱۹ زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان اراک که حداقل ۲ و حداکثر ۱۵ سال از ازدواج آنها گذشته بود به صورت تصادفی در دو گروه، آزمایشی با ۹ زوج و گروه کنترل با ۱۰ زوج جایگزین شدند. یک هفته قبل از اجرای روش گفتگوی موثر از هر دو گروه، پیش آزمون تعارض زناشویی به عمل آمد؛ سپس گروه آزمایشی به مدت ۱۰ جلسه در معرض آزمایش قرار گرفت. مقایسه نمرات نشان داد که آموزش روش گفتگوی موثر توانسته است میزان تعارض زناشویی را به طور معناداری کاهش داده و بر متغیرهای موثر در رضایت زناشویی همانند همکاری، رابطه جنسی، واکنش های هیجانی نسبت به یکدیگر و جلب حمایت فرزند یا فرزندان، تاثیر بگذارد. بلانچارد [۲]، هاوکینس[۳]، بلادوین[۴] و فاوکت[۵](۲۰۰۹) در یک مطالعه ای با روش فراتحلیل به بررسی اثر بخشی آموزش ارتباط بر رضایت زناشویی و سازگاری زناشویی پرداختند. ۹۷ پژوهش در این زمینه را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج مطالعه آنها حاکی از آن بود که آموزش غنی سازی ارتباط بر سازگاری زناشویی موثر است.

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Marital Conflict

[۲] Blanchard, V.L

[۳] Hawkins, A. J

[۴] Baldwin, S. A

[۵] Fawcett, E. B

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …