دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نگرشهای ناکارآمد و افکار خودآیند بیماران مبتلا به پرفشاری خون در شهر گرمسار

AnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده آماده رشته روانشناسی بالینی با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نگرشهای ناکارآمد و افکار خودآیند بیماران مبتلا به پرفشاری خون در شهرگرمسار که در ۲۱ صفحه در قالب فایل WORD آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

بیماری‌های جسمی یکی از عوامل بروز افسردگی است. شوک فهمیدن این که انسان به یک بیماری سخت مبتلا شده است می‌تواند منجر به از دست دادن اعتماد به نفس و در نتیجه افسردگی بشود. آمارهای همه گیرشناختی در کشورهای مختلف حاکی از شیوع متفاوت افسردگی در جوامع مختلف استمطالعات، میزان شیوع افسردگی بالینی را در ایران بیشترازکشورهای دیگر نشان می دهد احتمال ابتلای زنان به افسردگی (۵/۳۰ ٪) بیشتر از مردان (۷/۱۶ ٪) است .

نگرش های ناکارآمد به عنوان یک عامل زمینه ساز در شروع دوره های افسردگی به صورت مستقیم ویا به عنوان یک عامل آسیب پذیر تحت شرایط فشارزای محیطی تلقی شده استمطالعات قبلی با روش مقطعی نشان داده اند که نگرش های ناکارآمد با شیوع افسردگی ارتباط داردسطح بالای نگرش های ناکارآمد با دوره های طولانی تر حملات افسردگی وبا زمان های کوتاه تر بین دوره های عود همبستگی دارد.

-ادبیات پژوهش:

.– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …