دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی، نگرش تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان

پروپوزال آماده رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی، نگرش تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان که در ۱۸ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله اساسی تحقیق

تعلل ورزی[۱]، صفتی روان شناختی است که در زندگی و در میان قشرها و رده های سنی مختلف دیده می شود. به خصوص در محیط های آموزشی میان فراگیران، بسیار شایع است و با پیامدهای زیان باری از جمله گرفته نمره های پایین کلاسی تا انصراف های دوره ای همراه است (کولینز[۲]، آنوگ بوزی[۳] و جیااو[۴]، ۲۰۰۸). در این راستا، پژوهش های انجام گرفته به رابطه این پدیده با عوامل روان شناختی مختلفی از جمله اعتماد به نفس پایین، خودکارآمدی پایین در خود تنظیم گری، خلق و صفات شخصیتی، جهت گیری های هدف و کاربرد ضعیف مهارت های یادگیری تمرکز داشته اند و به نظر می رسد هر یک از این متغیرها در پیش بینی تعلل ورزی نقش داشته باشند.

 اهمیت و ضرورت:

تعلل ورزی پدیده ای جدید نیست، چرا که ویلیام جیمز ارزش روان شناختی آن را ۱۲۰ سال قبل تشخیص داده بود، همچنین استیل (۲۰۰۷) قدمت واژه تعلل ورزی را به ۸۰۰ سال قبل از میلاد ارجاع می دهد.

وجود ناراحتی هایی چون سردرد، زخم معده، فشار خون، اضطراب و ناراحتی های مشابه دیگر در دانش آموزان می تواند ریشه در تعلل ورزی داشته باشد. اگر این مشکل در بین دانش آموزان حل و عوامل مرتبط با آن شناسایی نشود موجب به وجود آمدن عادت تعلل در دانش آموزان شده و دیگر درمان آن غیر ممکن یا بسیار مشکل خواهد بود و عملکرد آینده که شامل تمام ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی اوست را در بر خواهد گرفته و تحت تاثیر قرار خواهد داد. با شناسایی رابطه پیشرفت تحصیلی و نگرش تحصیلی و تعلل ورزی، معلمان و مشاوران و برنامه ریزان درسی می توانند با آموزش و تقویت مهارت هایی در دانش آموزان، میزان تعلل ورزی را در دانش آموزان کاسته و از جنبه های منفی آن جلوگیری نمایند.

-ادبیات پژوهش

تمدنی، حاتمی و هاشمی رزینی (۱۳۸۹) پژوهشی با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی، اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام دادند. ۳۸۹ دانشجو (۲۲۸ دختر و ۱۶۱ پسر) با روش نمونه برداری مرحله ای به پرسشنامه خودکارآمدی شرر و مادوکس (۱۹۸۲) و اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (۱۹۸۴) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند میانگین نمره های پسران بیشتر از دختران است. مقایسه هنجاریابی نمره های برای اهمال کاری در کنش وری تحصیلی نیز نشان داد در تمام موارد نمره ها از هنجارهای پیشین بالاتر است. نتایج همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین متغیرها نشان داد بین خودکار آمدی عمومی و اهمال کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنادار وجود دارد. با وجود این تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد بین گروه ها از نظر آماری تفاوت معنادار وجود ندارد.

– اهداف تحقیق

– فرضیه ‏های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه‏ گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ‏ها

-منابع


[۱] procrastination

[۲] Collins, K. M. T

[۳] Onwuegbuzie, A. J

[۴]Jiao, Q

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …