دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان رابطه خویشتن داری با سلامت روانی و جسمانی در زوجین دارای تعارضات

پروپوزال آماده رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه خویشتن داری با سلامت روانی و جسمانی در زوجین دارای تعارضات که در ۱۸ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

ازدواج یک مولفه بسیار مهم و با ارزش در حیات انسان تلقی می گردد. ازدواج یک نهاد اجتماعی است که پایه و اساس ارتباط انسانی را تشکیل می دهد. به واسطه ازدواج مرد و زن از طریق یک نیروی ناشی از غرایز، آیین محبت و عشق به هم جذب می شوند، به طور آزادانه و کامل متعهد یکدیگر شده تا واحد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد نمایند (احمدی و همکاران، ۱۳۸۴).

هنگامی که در چرخه زندگی، خانواده ها از نقاط گذار عبور می کنند، هیچ خانواده ای از این تغییرات بدون مشکل عبور نمی کند، همه دچار فشار روانی می شوند، مقابل تغییر مقاومت می کنند و دچار چرخه معیوب می شوند. تعارض در روابط وقتی بروز می کند که رفتار یک شخص با توقعات شخص دیگر جور در نیاید. وجود تعارض در زندگی، بخش اجتناب ناپذیری هستی انسان را تشکیل می دهد. این موضوع هم می تواند جنبه مثبت و هم جنبه منفی و تخریبی در روابط انسانی داشته باشد(حسینی و همکاران، ۱۳۹۲).

 اهمیت و ضرورت:

در اهمیت پژوهش حاضر باید گفت که امروزه دلایل و انگیزه های ازدواج نسبت به گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده است. در جوامع امروز، دلایل اساسی ازدواج عمدتا عشق و محبت، داشتن شریک و همراه در زندگی، ارضای انتظارات عاطفی-روانی و افزایش شادی و خشنودی است (نوابی نژاد، ۱۳۸۰). ازدواج و تشکیل خانواده علاوه بر تامین و ارضای نیازهای عاطفی، روانی، امنیتی، جنسی و … می تواند کانون پرورش نسل های سالم و رشد یافته بوده و محیطی امن و حمایتی را برای اعضای خود فراهم آورد. اما این در صورتی است که رابطه زوجین و به طور کل، کانون خانواده سالم، گرم و صمیمی و به دور از تنش و مشکل باشد(اورکی و همکاران، ۱۳۹۱).

در زمینه ضرورت پژوهش حاضر باید به تاثیرات مخرب تعارضات زناشویی  اشاره کرد به طوری که تحقیقات نشان داده است تعارضات زناشویی تاثیرات زیان باری بر سلامت جسم، روان و خانواده دارد (فینچام[۱] و بیچ[۲]، ۱۹۹۹، فینچام، ۲۰۰۳). همچنین تعارضات زناشویی با پیامدهای مهم در خانواده همانند فرزندپروری ناکارآمد، سازگاری ضعیف فرزندان، افزایش احتمال تعارضات والد-فرزندی مرتبط است (گریش[۳] و فینچام، ۲۰۰۱). طلاق، شایع ترین تاثیر مخرب تعارض است و آمار بالای طلاق در کشورهای غربی گواه آن است. به طوری که شیوع آن به بیش از ۵۰ درصد می رسد (ویکس[۴] و تریت[۵]، ۲۰۰۱)؛

-ادبیات پژوهش

اسلامی و عابدینی (۱۳۸۷) پژوهشی با هدف بررسی رابطه خویشتن داری و میزان رضایت مندی از زندگی زناشویی در زنان آسیب دیده پلیس زن انجام دادند. بدین منظور با استفاده از پرسشنامه خویشتن‌داری روزنبرگ در بین نمونه آماری ۵۰‌ نفری که به دلیل آسیب‌دیدگی خانوادگی و یا دلایل دیگر در سه ماهه اول سال ۸۶ به پزشکی قانونی واحد جنوب تهران مـراجعه کرده‌اند، رابطه بین خویشتن‌داری و میزان رضایت زندگی زناشویی در زنان آسیب‌دیده‌ و غیر آسیب‌دیده بررسی شده است. متغیرهای مورد سنجش دیگر در این پژوهش، مقایسه میزان تحصیلات تعداد فرزندان و وضعیت اقتصادی زنان آسیب‌دیده و غیر آسیب‌دیده براساس آزمون‌های آمـاری است. براساس نـتایج بدست آمده از‌ این‌ پژوهش میزان رضایت‌مندی زناشویی در بین زنان آسیب دیده به‌طور معناداری پایین است. در واقع این زنان با وضع موجود سازگارند. اما از زندگی زناشویی رضایت ندارند. همچنین بین خویشتن‌داری و میزان رضایت زناشویی‌ ایـن‌ زنـان رابطه معناداری وجود دارد؛ بدین صورت که خویشتن‌داری و رضایت از زندگی زناشویی در این زنان در سطح پایینی قرار دارد.

– اهداف تحقیق

– فرضیه‏های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده ‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها

-منابع


[۱] Fincham, F

[۲]Beach, S

[۳] Grish, J.H

[۴] Weeks, G.R

[۵]Treat, S

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …