دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد خانواده و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل در شهر سیرجان

پروپوزال آماده رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عملکرد خانواده و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل در شهر سیرجان که در ۲۱ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

ازدواج پیمان مقدسی است که از طریق آن خانواده تشکیل می شود و تقریباً از ابتدای زندگی انسان در تمام زمان ها و مکان ها در میان اقوام و ملل و جوامع وجود داشته و مورد تأکید بیشتر ادیان بوده است. آن را پیوند مطلوب انسانی دانسته اند که به زندگی افراد معنا می بخشد (نورانی پور و همکاران، ۱۳۸۶). ازدواج در جامعه متغیر امروزی یک پدیده پیچیده است. انسان ها به دلایل مختلفی ازدواج می کنند. در کنار تمایلات جنسی که از مسائل اولیه هستند، عشق، امنیت اقتصادی، محافظت، امنیت عاطفی، احساس آرامش و فرار از تنهایی نیز بعضی از عواملی هستند که باعث گرایش به ازدواج می شوند (جانیتیوس[۱]، ۲۰۰۴). در واقع، ازدواج موفق و شروع رابطه زناشویی قادر است بسیاری از نیازهای روانی و جسمی را در یک محیط امن برآورده سازد و تأثیر بسزایی بر سلامت و بهداشت روانی افراد داشته باشد ( نورانی پور و همکاران، ۱۳۸۶). سازمان جهانی بهداشت نیز خانواده را به عنوان عامل اجتماعی اولیه در افزایش سلامت و بهزیستی معرفی کرده است (کمپبل[۲]، ۲۰۰۳). پژوهش های مختلف بر این امر اشاره کرده اند که ازدواج موفق موجب می شود افراد شادتر، با نشاط تر و سالم تر زندگی کنند (دانلی[۳]، ۱۹۹۳؛ به نقل از بخشایش و مرتضوی، ۱۳۸۸).

اهمیت و ضرورت

-ادبیات پژوهش

مرشدی و همکاران(۱۳۹۴)تحقیقی تحت عنوان کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی زناشویی زوجها انجام دادند . این تحقیق بر روی ۲۰ زوچ به شیوه نمونه گیری در دسترس از میان زوجهای دارای مشکلات زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی راستین در بهار سال ۱۳۹۴ انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه ازمایش و کنترل (هر کدام ۱۰ زوج)تقسیم شدند. ابزاراین تحقیق شامل فرسودگی پاینز بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین نمرات پس ازمون و پیش ازمون گروه ازمایش و در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر مداخله درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش افسردگی زناشویی زوجین گروه ازمایش موثر بوده است.

– اهداف تحقیق

– فرضیه‏ های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ ها

– جامعه آماری، روش نمونه‏ گیری و حجم نمونه

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ‏ها

-منابع


[۱] – Jenetius

[۲] – Campbell

[۳] – Dannelly

۷,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …