دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان تبیین آموزه های دینی والدین در رشد اخلاقی کودکان دبستانی براساس نظریه کولبرگ

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان تبیین آموزه های دینی والدین در رشد اخلاقی کودکان دبستانی براساس نظریه کولبرگ که در ۱۰ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

قرآن کریم مسئله اخلاق را جزو اهداف اصیل نبوت عام می شمارد و زندگی انسان ها را در سایه اخلاق، زندگی سعادتمند می شمرد و انسانی را که متخلق به اخلاق الهی نیست، خاسر و سرمایه باخته می داند (جوادی آملی، ۱۳۸۸). قرآن راههای اخلاقی را از همان معارف اولی شروع  و به رفتار، گفتار و نوشتار ختم می کند (جوادی آملی، ۱۳۹۰). انسان در بعد روحی و ملکوتی خود، استعداد هایی نهفته و قابل رشد و پرورش دارد که عمده ترین آنها عبارتند از: استعداد اخلاقی، حس پرستش و خداجویی و گرایش های اخلاقی(سجادی، ۱۳۸۷).

دین اثر گذار ترین و نافذ ترین نهاد اجتماعی بشر است (آذربایجانی، ۱۳۸۲). نقش گذاری و تاثیر بخشی دین و تقید به دین در شکل و شیوه انگیزه سازی، ضمانت گری، تعالی بخشی، فیض رسانی و ارتقای نیت انسان در انجام افعال اخلاقی می باشد (علاء الدین، ۱۳۸۹).

اهمیت و ضرورت

-ادبیات پژوهش

مک کلایت و ویلهبی[۱] (۲۰۰۹) در مطالعه ای در دانشگاه میامی به بررسی ارتباط، تبیین و کاربرد سه متغیر دین، خودتنظیم گری و خود کنترلی را در افراد پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که رفتارهای اجتماعی افرداد تحت تاثیر سه متغیر یاد شده قرار می گیرند. به طوری که دین می تواند خود کنترلی افراد را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار دهد و زمینه لازم برای خود تنظیم گری آنان را فراهم آورد.

جاناتان[۲] (۲۰۰۶) در یک مطالعه تجربی تحت عنوان دین و عملکرد اجتماعی، به بررسی رابطه بین باورهای دینی و عملکرد اجتماعی افرد پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد که عملکرد اجتماعی افراد به صورت معناداری می تواند وابسته به باورهای مذهبی بادشد.

.– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱]McCullough & Willoughby

[۲] Jonathan

۴,۹۹۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …