دانلود پروپوزال آماده با عنوان اثر بخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی سالمندان زن ساکن در سرای سالمندان شهر اصفهان

AnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده مربوط به رشته های علوم تربیتی و روانشناسی با عنوان اثر بخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی سالمندان زن ساکن در سرای سالمندان شهر اصفهان که در ۱۹ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

بیان مساله (تشریح ابعاد، حدود مساله ، معرفی دقیق مساله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق )

بهبود شرایط زندگی، مراقبت های بهداشتی و درمانی، افزایش طول عمر و امید به زندگی پدیده سالمندی را در جوامع به دنبال داشته است(حاتمی، ۱۳۸۳). سالمندی فرآیندی است که با دگرگونی های عمیق در سه بعد فیزیولوژیک، روان شناختی و جامعه شناختی انسان همراه است (میراب زاده، ۱۳۸۷). علاوه بر سیر نزولی فرایند های زیست شناختی و افزایش کمی و کیفی استرس های دوران سالمندی، مواجهه با مرگ اجتناب ناپذیر و اضطراب همراه با آن نیز در ایجاد اختلالات روانی این دوره نقش مهمی دارند.

سوابق مربوط (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق)

اهمیت و ضرورت پژوهش:

روند پیر شدن جمعیت در سال های اخیر شتاب بیشتری گرفته و تعدد و تنوع استرس هایی که افراد در دوران سالمندی با آن روبرو می شوند، توجه به مقوله سلامت روان در دوره سالمندی را به یک ضرورت تبدیل کرده است (میراب زاده، ۱۳۸۷). پدیده افزایش جمعیت سالمندان یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در قرن بیست و یکم به شمار می رود. سالمندان به منزله نیروی جدیدی در راه توسعه هستند و در جهانی که سریعا رو به پیر شدن می رود، فرد سالخورده به طور روز افزونی نقش اساسی در انجام کارهای داوطلبانه، انتقال تجربه و دانش، کمک به اعضای خانواده یا ایفای نقش مراقبتی به عهده خواهد داشت.

تحقیقات داخلی و خارجی:

نتایج پژوهش الهی، خسروی، رشیدی رشت آبادی و اخوان (۱۳۹۳) نشان داد که بین امیدواری و مشکلات روان شناختی رابطه منفی وجود دارد. و امیدواری به آینده از طریق تحمل پذیر کردن شرایط موجود به عنوان پاسخی موثر به عوامل تنش زا در نظر گرفته می شود و آسیب پذیری سالمندان را نسبت به مشکلات روانی کاهش می دهد.

فرضیه ها

اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی ،کاربردی و ضرورت های خاص انجام تحقیق)

روش کار

روش گردآوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای و غیره)

………

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …