دانلود پروپوزال آماده روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگهی بر وضعیت روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم

پروپوزال آماده: اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگهی بر وضعیت روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم

AnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده مربوط به رشته های علوم تربیتی و روانشناسی با عنوان Anchorاثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگهی بر وضعیت روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم که در ۲۰ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است.

این پروپوزال آماده دارای بخش‌ها و مطالب زیر است:

 • Anchor بیان مساله (تشریح ابعاد، حدود مساله، معرفی دقیق مساله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق):

اختلال اوتیسم یک نوع اختلال فراگیر رشد است که قبل از ۳۶ ماهگی شروع می شود و آغاز آن همواره قبل از ۳ سالگی است (کلانتری و گوهری انارکی، ۱۳۸۲).

در این اختلال، مغز نمی تواند در زمینه رفتارهای اجتماعی و مهارت های ارتباطی به درستی عمل کند و یادگیری چگونگی ارتباط با دیگران و تعامل اجتماعی مختل می شود کودکان مبتلا به اوتیسم در زمینه ارتباط کلامی و غیر کلامی، رفتارهای اجتماعی و بازی مشکل دارند و رفتارهای کلیشه ای از ویژگی بارز آنها به شمار می رود (انا [۱]و همکاران، ۲۰۰۸).

 • اهمیت و ضرورت پژوهش:

شیوع اختلال اوتیستیک به دلایل مختلفی در حال افزایشی چشمگیر است (یرینگینگ- آلسوپی[۲]، ۲۰۰۸). اختلال اوتیستیک در ۵ تا ۱۰ مورد، در هر هزار تولد دیده می شود.

بررسی های اخیر بیشتر تمایل دارند که برآورد شیوع ۱-۲ مورد در ۱۰۰۰ برای اوتیسم و نزدیک به ۶ در ۱۰۰۰ برای اختلالات طیف در نظر بگیرند (نیوسافر، کورن و دنیلز[۳] ، ۲۰۰۷). اختلال اوتیسم در هر دو جنس دیده می شود، اما فراوانی آن در پسرها ۳ تا ۴ برابر دختران است(کلانتری و گوهری انارکی، ۱۳۸۲).

 • تاریخچه پژوهشی:

نتایج پژوهش کورنر و وایت (۲۰۱۴) نشان داد که مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی استرس مادران کودکان مبتلا به اوتیسم موثر است.

در پژوهش ها نشان دادند که مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب ، افسردگی و نشخوار فکری (اسپیک و همکاران، ۲۰۱۳) و بر مدیریت پرخاشگری فیزیکی (سینگ[۴] و همکاران، ۲۰۱۱) بزرگسالان مبتلا اوتیسم موثر است.

بررسی های مختلف نشان داده است که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختلال وحشتزدگی (سهرابی و همکاران، ۱۳۹۱)؛ بر اختلال افسردگی (طالبی زاده و جعفری فرد، ۱۳۹۱؛ عبدالقادری، کافی،صابری و آریان پوران، ۱۳۹۲ ) بر کاهش درد و اضطراب (عبد القادری و همکاران، ۱۳۹۲)، بر کیفیت زندگی و کیفیت خواب (بساک نژاد، آقاجانی افجدی، زرگر، ۱۳۹۰) موثر است.

 • فرضیه ها

 •  اهداف تحقیق شامل:

  1.  علمی  

  2. کاربردی

  3.  ضرورت های خاص انجام تحقیق

 • روش کار

 • ………

 


[۱]Anan, R. M

[۲] Yeargin-Allsopp, M

[۳] Newschaffer, C.J., Croen, L.A., &. Daniels, J

[۴] Singh, N.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …