دانلود پروپوزال آماده مدیریت بازرگانی با عنوان ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

پروپوزال آماده رشته مدیریت بازرگانی با عنوان ارائه الگویی به منظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه که در ۱۹ صفحه در قالب فایل WORD آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

بیان مسأله

-پیشینه تحقیق

– ضرورت انجام تحقیق:

-هدف مطالعه

– سؤالات تحقیق

–  فرضیه‏ ها

–  تعاریف و مفاهیم

 بازرسی

ریسک

مدیریت ریسک

بازرسی بر مبنای ریسک[۱]

احتمال وقوع از کار افتادگی[۲]

تست آلتراسونیک :

-مسائل راه اندازی و احتمال بروز نقص در حین را ه اندازی

– انواع تکنیک های بازرسی بر مبنای ریسک:

-روش کیفی:

آنالیز کیفی RBI  شامل سه مرحله اصلی است :

الف- ارزیابی اولیه واحدهای موجود در یک سایت به منظور انتخاب سطح آنالیز مورد نیاز و تعیین فواید آنالیز دقیق تر ( مانند آنالیز کمی و یا تکنین های دیگر ) ;

ب- درجه بندی میزان ریسک واحدها و تعیین موقعیت آنها بر روی ماتریس ریسک ;

ج- تعیین نواحی بحرانی تر که ممکن است نیازمند توجه بیشتری در برنامه بازرسی باشند .

 کاربرد مدل های تاثیر برای تخمین پیامدها:

روش نیمه کمی:

فهرست منابع


[۱] Risk Base Inspection (RBI)

[۲] Likelihood of Failure

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …