سیاهه احساس خصومت رادفورد – ویلیامز

Anchorبسیاری از عواطف(خشم، اسرس، غمگینی، احساس گناه) به خودی خود مشکل زا نیستند؛ بلکه به دلیل شدت، فراوانی یا اهمیتشان بر رفتار تاثیر می گذارند(۱۳). استرس به عنوان انتظار انطباق، مقابله وسازگاری از سوی ارگانیسم تعریف شده است(۱۴). استرس ناشی از شغل استرس فرد بر سر شغل خاص است که از کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به وجود می آید به گونه ای که خواسته های محیط کار و فشارهای مرتبط با آن بیش از تحمل فرد است(۱۵). خشم حالت عاطفی و هیجانی شدید در پاسخ به یک محرک خاص است که می تواند برای فرد مشکل زا و دلیلی برای جستجوی درمان شود(۱۶). عدم کنترل خشم علاوه بر ایجاد مشکلات بین فردی، شغلی، جرم، بزه و تجاوز به حقوق دیگران می تواند درون ریزی شده و مشکلات جسمی و روانی مختلف مثل زخم معده، سردردهای میگرنی و افسردگی را به وجود آورد(۱۷).

آندروود(۱۸) نشان داد که بین استرس، خشم و وقوع تصادف بعد از آن رابطه وجود دارد. پژوهشها بر این امر دلالت می کنند که اکثر رانندگان، تجرهب نوعی از رفتار پرخاشگرانه را داشته اند. گزارشهای اخیر نشان می دهد بروز رانندگی پرخاشگرانه از سال ۱۹۹۰، ۵۱ درصد افزایش یافته است و در هر سال حدود هفت درصد به افزایش خود ادامه خواهد داد(۱۹).

اصطلاح خشم جاده ای(Road Rage) نخستین بار در سال ۱۹۸۸(۲۰) مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۹۹۷ در واژه نامه آکسفورد به عنوان خشم پرخاشگرانه ناشی از استرس و ناکامی رانندگی در ترافیک سنگین تعریف شد. اسمارت و من(۲۱) خشم جاده ای را اقدام به ترساندن، تهدید کردن، زخمی کردن یا کشتن رانندگان دیگر یا عابران پیاده می داند. در زمینه یابی انجام شده توسط انجمن آمریکایی کاربران وسایل نقلیه موتوری (American Association of Motor Vehichle) (22) 90 درصد از پاسخ دهندگان گزارش داده اند که در سال گذشته در یک خشم جاده ای درگیر شده اند و ۶۰ درصد آنها پذیرفته اند در هنگام رانندگی استرس بالایی را تجربه می کنند. رانندگان تمایل دارند به صورت افراطی به تهدیدهای دریافت شده واکنش نشان دهند. زمانی که یک راننده دیگر مرتکب خطا می شود، برای راننده دشوار است که تنها با عبارت “معذرت می خواهم” او را ببخشد. در مقابل، ماشین محیطی را فراهم می آورد که افراد در آن برای ابراز خشونت خود احساس امنیت می کنند. یک ماشین به راننده اش قدرت، حفاظت و توانایی فرار آسان می دهد. بنابراین عجیب نیست که رفتار خشونت آمیز در میان رانندگان شیوع بالایی دارد(۲۳، ۲۴، ۲۵).

سیاهه احساس خصومت رادفورد-ویلیامز توسط رادفورد(۱۹۹۸) ساخته شده و دارای ۱۴ آیتم است. این ابزار، احساس خصومت و رابطه احساس خصومت را با حملات قلبی مورد ارزیابی قرار می دهد. پاسخدهی به این سیاهه در یک طیف پنج نقطه ای لیکرت از همیشه(۴) تا هرگز(۰) صورت می گیرد. ضریب بازآزمایی گزارش شده برای آن در یک نمونه ۲۰ نفری، ۸۲/۰ و ضریب همسانی درونی آن ۸۵/۰ بوده است. همچنین روایی محتوایی آن مورد تایید قرار گرفته است(۴۵).

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- از یادآوری حوادث ناراحت کننده نیز احساس عصبانیت می کنم.

۲-هنگام عصبانیت در را محکم به هم می کوبم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعداد صفحات: ۴

تعداد سوالات:۱۴

نمره گذاری و تفسیر: دارد

مقاله همراه: ۱

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …