سیاهۀ مشکلات رفتاری پیش‌دبستانی

AnchorAnchorسیاهه رفتاری کودک آخن باخ و رسکورلا(CBCL)[1]: این سیاهه رفتاری ابزاری کارآمد برای سنجش مشکلات رفتاری، هیجانی و مشکلات اجتماعی کودکان ۵/۱ تا ۵ سال بوده و شامل ۹۹ گزاره است؛ به علاوه گزاره های باز پاسخ که برای بیان مشکلات بیشتر در این پرسشنامه وجود دارند. گزاره هایی که بر اساس مقیاسهای نشانگان نمره گذاری می شوند، شامل واکنش هیجانی، اضطراب-افسردگی، شکایات جسمانی، کناره گیری، مشکلات توجه، رفتار پرخاشگری و مشکلات خواب هستند و گزاره هایی که بر اساس مقیاسهای  راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی(DSM) نمره گذاری میشوند، شامل مشکلات عاطفی، مشکلات اضطرابی مشکلات نافذ رشدی، مشکلات کمبود توجه/بیش فعالی و مشکلات لجبازی می باشند.

مشکلات ذکر شده در دو گروه کلی مشکلات برون نمود(مشکلات توجه و رفتار پرخاشگری) و درون نمود(واکنش هیجانی، اضطراب- افسردگی، شکایات جسمانی و کناره گیری طبقه بندی شده اند و مشکلات خواب به تنهایی در خارج از دو گروه قرار دارند. گزاره های بازپاسخ، اطلاعاتی را درباره بیماری ها و ناتوانی ها جمع آوری می کنند و به این وسیله می توان اطلاعات بیشتر و مفیدتری را درباره کودکان به دست آورد. سوالهای مقیاسهای این پرسشنامه به صورت سه گزینه ای”درست نیست”، ” تا حدی یا گاهی درست است” و “کاملا یا غالبا درست است” درجه بندی شده اند که به ترتیب نمره های صفر، یک و دو را دریافت می کنند.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- بدون دلیل پزشکی مشخص، احساس درد و ناراحتی دارد(معده درد و سردرد را در نظر نگیرید).

۲-خیلی کوچکتر از سن خود رفتار می کند

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: pdf

منبع: دارد

تعداد سوالات:۱۰۰

نمره گذاری و تفسیر: ندارد

سوالات هر مولفه: مشخص نشده است.

تعداد مقالات همراه : ۱


[۱] -The Child Behavior Checklist (CBCL) Achenbach & Rescorla

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …