شناخت و بررسی وضعیت رسوب‌گذاری در سد شهید عباسپور

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده Anchorجغرافیا با عنوان:

Anchorشناخت و بررسی وضعیت رسوب‌گذاری در سد شهید عباسپور

 

 

در ۱۴ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:
  • بیان مسأله:
احداث سد روی یک رودخانه اثرات مهمی بر جریان آب و رسوب آن داشته و باعث تغییرات درازمدت مورفولوژیکی در رودخانه می گردد. تجمع رسوبات در پشت سدها موجب کاهش ظرفیت ذخیره و در نتیجه محدود شدن عمر مفید آنها می شود (موسوی و همکاران، ۱۳۸۵). بر اساس گزارش کمیته بین المللی سدهای بزرگ (ICOLD) بیش از ۴۰۰۰۰ سد بزرگ وجود دارد که در مجموع ظرفیت ذخیره سازی آب این سدها در حدود ۷۰۰۰ کیلومتر مکعب تخمین زده می شود. در اثر رسوبگذاری سالانه به طور متوسط ۵/۰ تا ۱ درصد ظرفیت سدها معادل ۴۵ کیلومتر مکعب می باشد،کاسته می شود (خسروپور، ۱۳۸۸). مجموع کل ظرفیت سدهای مخزنی کشور در حدود ۰۰۵/۰ مجموع ظرفیت مخزن های دنیا می باشد و برداشت های هیدروگرافی از مخازن نشان میدهد که به طور متوسط سالیانه در حدود ۷۵/۰ تا درصد ظرفیت سدهای کشور تحت اثر رسوب گذاری از بین می رود که این مقدار معادل ۱۷۵ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب است (Water Research Institude، ۲۰۰۰).

 

  • ادبیات پژوهش:

عابدینی و طالب بیدختی (۱۳۶۸) نحوه توزیع رسوب در مخزن سد درودزن را از روش کاهش سطح مورد بررسی قرار دادند . در این مطالعه مشخص گردید که بعد از گذشت ۵۰ سال رسوبات در پشت این سد تا ارتفاع ۲/۱۲ متر بالا می آید.
موسوی و صمدی بروجنی (۱۳۷۴) با بررسی توزیع رسوب در مخزن ۱۴ سد خاکی کوچک در چهارمحال بختیاری مشخص کردند که هر دو روش تجربی کاهش سطح و افزایش سطح، حجم کل رسوب را با خطای کمتر ۱ درصد در حد حجم رسوب ته نشین شده تخمین زده اند.
رهنمایی (۱۳۷۴) روش های توزیع رسوب را در مخزن سدکرج به کار برده و نتایج را با اندازه گیری های سال ۱۳۷۰ مقایسه کرده است. حجم های حاصل از دو روش کاهش و افزایش سطح، در رقوم بالا تقریباً با هم برابرند و نسبت به مقادیر واقعی خطای ناچیزی داشته اند . در رقوم متوسط تفاوت مختصری بین سه روش مشاهده می شود.

 

  • فرضیات تحقیق

 

  • اهداف تحقیق

 

  • روش شناسی تحقیق

 

  • روش گردآوری داده ها

 

  • روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

 

  • منابع

 

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …