عناوین پیشنهادی پایان نامه های رشته مدیریت دولتی ، یادگیری الکترونیک، زنجیره تامین، مدیریت دانش و اولویتهای پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی

این پرسشنامه دارای ۶۳ سوال است و موانع بانکداری الکترونیک رو در حیطه هایی از جمله عوامل مدیریتی ، عوامل اقتصادی/ مالی، عوامل زیرساخت های فنی/ ارتباطی، عوامل انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل قانونی / حقوقی، را مورد بررسی قرار می دهد. قالب فایل این پرسشنامه Word  می باشد.

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …