عناوین پیشنهادی پایان نامه های رشته مدیریت دولتی ، یادگیری الکترونیک، زنجیره تامین، مدیریت دانش و اولویتهای پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی

عناوین پیشنهادی پایان نامه های رشته مدیریت دولتی، پایان نامه های مربوط به یادگیری الکترونیکی، موضوعات پیشنهادی در حیطه Anchorزنجیره تامین، موضوعات پیشنهادی Anchorمدیریت دانش، فهرست اولویتهای پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی و….در این مجموعه گردآورده شده است که نزدیک به ۱۰۰۰ عنوان موضوع پیشنهادی ارائه شده است.

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …