فرم تجدید نظر شده پرسشنامه سنجش تجارب روابط نزدیک

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه سنجش تجارب رواب نزدیک (ECR) در سال ۱۹۸۸ توسط برنین، کلارک و شی ور به منظور سنجش سبکهای دلبستگی بزرگسال بر اساس مدل چهار مقوله ای با رتالومیو تدوین شده است. در سال ۲۰۰۰ توسط برنین و همکارانش مورد بازنگری قرار گرفته . و در حال حاضر جدیدترین مقیاس برای اندازه گیری سبک دلبستگی بزرگسالان است. این پرسشنامه ۳۶ آیتمی دارای ۲ بخش است که تفاوتهای فردی را در مورد اضطراب مربوط به دلبستگی(یعنی درجه ای که افراد در مورد در دسترس پذیری و پاسخ گویی شریکشان ایمن یا ناایمن هستند) و اجتناب مربوط به دلبستگی(یعنی میزان ناراحتی فرد از نزدیک شدن به دیگران) می سنجد…

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۶

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …