پژوهشی در فرهنگ و هنر اقوام صابئین در خوزستان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده Anchorتاریخ با عنوان:

 پژوهشی در فرهنگ و هنر اقوام صابئین در خوزستان 

 

در ۱۴ صفحه؛ قالب Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:
  • بیان مسأله:
درباره مفهوم و ماهیت اقوام صابئین سخن بسیار گفته شده است و محققان از گذشته تا به امروز در این باره نظرات بسیار و گاه متفاوتی داده اند ؛ برخی آنان را از پیروان حضرت نوح دانسته اند( ابن منظور، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۱۰۸ ؛ راغب‌ اصفهانی‌، ۱۴۱۲ق، ص۴۷۵) ؛ و بعضی آنان را منحرفان از طریقت حق شمرده اند( شهرستانی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۰۷) ؛ و به نظر برخی دیگر آن ها ماندائی‌ها یا صبه، فرقه یهودی و مسیحی بین‌النهرین یعنی مسیحیان پیرو یحیی معمد هستند( دهـخدا‌، ‌۱۳۷۷‌، ذیل‌ مـاده صابئین) ؛ و برخی مورخان پا را فرا تر گذاشته و گفته اند که آنان نه یهودی‌اند، نه مسیحی و نه دینی دارند( طـبری، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص ۲۵۳ ).

 

  • ادبیات پژوهش:

درباب فرهنگ و هنر صابئین پژوهش های ویژه و مخصوصی در دست نیست. برخی تنها به جنبه هایی از اعتقاد و چیستی صابئین پرداخته اند و برخی از محققان درباره جنبه های کلی و همه جانبه صابئین به صورت کلی توجه نمودند.
مـسلمانان در کتابهای خود از صابئین و آئین آنها به تفصیل سخن رانده‌اند. از جمله می‌توان از این بزرگان نام برد : عبدالکریم شهرستانی‌ در‌ الملل و النحل، قفطی در تاریخ الحکما، مسعودی در مروج الذهب و تاریخ مسعودی، طبری در تاریخ خود ابوالفرج رازی، امام فـخر رازی و. .. در غـرب ظاهرا نـخستین کسی که دربارهء صابئین گزارش‌ داده‌ است‌ پیترو دلاواله سیاح و جهانگرد‌ ایتالیایی‌ عهد‌ صفوی بوده پیترو دلاواله که بـه سال ۱۲۶۱ میلادی به ایران آمده بود در سفرنامه‌ای که در سال ۸۵۶۱ در ایتالیا‌ مـنتشر‌ کـرد، شرحی‌ دربـارهء صابئین ایران داده است.

 

  • فرضیات تحقیق

 

  • اهداف تحقیق

 

  • روش شناسی تحقیق

 

  • روش گردآوری داده ها

 

  • جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 

  • روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

 

  • منابع

 

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …