فهرست نشانه های مرضی فرم تجدیدنظر شده

 

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه شامل ۹۰ سوال در ۱۰ بعد است که برای ارزشیابی علائم روانی طراحی شده است. فرم اولیه آن توسط دوگاریتس، لیتمن و کووی در سال ۱۹۷۳ معرفی شد و در سال ۱۹۷۶ بر اساس تجربیات بالینی بازنگری شد. فرم فارسی این پرسشنامه از آخرین چاپ آن در سال ۱۹۸۳ که توسط دروگاویتس و لئونارد در ایالات متحده ارائه گردیده، اقتباس شده است. SCL-90-R  بر حسب ابعاد نه گانه شکایات جسمانی، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی و روان پریشی را مورد بررسی قرار می دهد. این آزمون همچنین دارای یک بعد سوالات اضافی است. در این آزمون همچنین سه شاخص کلی ناراحتی وجود دارد که عملکرد هر کدام از آنها با نمره ای سطح یا عمق وضعیت روانشناختی آزمودنی را نشان می دهند. این سه شاخص عبارتند از:

۱-ضریب کلی علائم مرضی[۱](GSI):این شاخص بهترین نشان دهنده عمق اختلال است و اطلاعاتی را در مورد تعداد علائم و شدت ناراحتی فراهم می آورد. از این شاخص عمدتا به منظور غربال گری استفاده می شود.

۲-معیار ضریب ناراحتی[۲](PSDI): این شاخص نشان دهنده یک سنجش خالص از شدت ناراحتی است.

۳-جمع علائم مرضی[۳](PSI): این شاخص نشان دهنده علائم مربوط به هر بیماری است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۹۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

Anchorتفسیر: دارد


[۱] -Global Severity Index

[۲] -Positive Symptom Distress Index

[۳] -Positive Symptom Index

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …