فهرست وارسی تشخیصی اختلال ریاضی DSM IV

Anchorاین فهرست بر اساس چهارمین مجموعه بازنگری تشخیصی و آماری انجمن روان پزشکی آمریکا تحت عنوان ضابطه های تشخیصی حساب-نارسایی منتشر شده است و دارای ۱۲ سوال با پاسخ بلی و خیر می باشد که می تواند توسط معلم پاسخ داده شود و در صورتی که از ۱۲ تا ۴ مورد پاسخ بلی دریافت کند، در مرحله اول می توان دانش آموز را برای حساب-نارسایی مشکوک دانست.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۴-۱۲

روایی و پایایی: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …