مقاله بررسی وضعیت تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰( به صورت Word)

AnchorAnchorمقاله بررسی وضعیت تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰( به صورت Word) شامل عناوینی از جمله……

بیان مسئله: امروزه اکثر صاحب نظران بر این عقیده اند که تفکر انتقادی زمینه ایجاد مهارت فهم و ارزیابی دانش جدید را برای فراگیران فراهم می کند. علی رغم توافق عمومی درباره اهمیت توجه به تفکر انتقادی و پرورش آن، درباره تعریف و ماهیت تفکر انتقادی نظرات مختلفی ارائه شده است(۱،۲).

ضرورت و اهمیت: تفکر انتقادی، از طریق ایجاد روابط معقول میان انسان ها، تصمیم گیری بر اساس تحلیل عناصر یک موقعیت و تفکیک عناصر مطلوب، نوید بخش زندگی توام با آرامش و مهربانی خواهذ بود. بنابر این می توان گفت که اگر در شناخت این امر ناموفق باشیم، جامعه ما و در نهایت جامعه جهانی شکست خواهد خورد…..

تاریخچه تفکر انتقادی: اگرچه تفکر انتقادی اصطلاح نسبتاً جدیدی است که در قرن بیستم مطرح شده است لیکن، این فعالیت در افکار فلاسفه یونان باستان از جمله سقراط، افلاطون و ارسطو ریشه دارد….

ادبیات پژوهشی داخلی و خارجی: خلیلی(۱۳۸۰) پزوهشی تحت عنوان مقایسه سطح مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان با دانشگاه های علوم پزشکی تهران انجام داد…..

اهداف:

فرضیات و سئوالات تحقیق:

Anchorتعریف واژه‌ها:

Anchorمحدودیت‌های اجرایی و روش کاهش آن‌ها:

Anchorملاحظات اخلاقی

Anchorمواد و روش‌ها:  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به منظور تعیین وضعیت مهارت تفکر انتقادی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در سال ۱۳۹۰ انجام گرفته است.

نتایج طرح  و یافته‌های آن:

بحث و نتیجه‌گیری:  التزام به پرورش تفکر انتقادی در دانشگاه امروزه به صورت خواستی فراگیر درآمده است. با این وجود پژوهش ها نشان می دهند که این خواست فراگیر در عمل به منصه ظهور نرسیده است. یافته های پژوهش های موجود از این وضعیت حکایت می کنند. بنابراین لازم است کوششی مضاعف برای پرداختن به تفکر انتقادی در نظام آموزش عالی صورت پذیرد.

منابع:

این مقاله به صورت فایل Word  و در ۱۸ صفحه در اختیار شما قرار می گیرد.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …